BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO         : 2022/301
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bartın ili, Merkez                         ilçesi, Barkaçboz                          Köyü,
ADA NO              : 118
PARSEL NO              : 2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Melahat Kapucu, Kadriye Karataş, Burhan Kapucu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI     :DSİGenel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/301 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 09/11/2022 tarih 11: 05' e bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            (Basın1656373)