Saha ziyaretleri başarıyla tamamlandı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 'Sürekli İyileştirme ve Kalite' hedefleri doğrultusunda 4 program için akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.

Saha ziyaretleri başarıyla tamamlandı

Kalite kültürünü tabana yaymanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın hedeflendiği Bartın Üniversitesinde (BARÜ) çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Bu doğrultuda akredite program sayısı 8’e yükselirken, bu sayının artırılması için de çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Son olarak Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Dış Değerlendirme Takımı tarafından Fen Fakültesinden Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı ile Edebiyat Fakültesinden Felsefe ve Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı programları için saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Takım başkanlıklarını Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu ile Prof. Dr. Z. Gökay Kaynak’ın yaptığı ziyaretler kapsamında programlara ilgili standartlara ilişkin kanıt dosyaları incelenerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Program akreditasyonunun kalite süreçlerinin önemli bir aşaması olduğuna dikkat çeken BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite ve akreditasyon noktasında büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Rektör Uzun, kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda gayret gösterdiklerinin altını çizerek “Bartın Üniversitesi olarak sürekli iyileştirme anlayışıyla kalite süreçlerine büyük önem veriyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı, yönetim ve kalite güvencesi alanlarında yaptığımız çalışmalarımızla tüm programlarımızın akreditasyon konusundaki çalışmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz. Üniversitemizde verdiğimiz hizmetlerin belirli standartlar içermesini ve sürdürülebilir bir gelişim göstermesini temel hareket noktamız olarak görüyoruz” dedi.

Dinamik bir yapı ile sürekliliği hedeflediklerini de kaydeden Rektör Uzun, “Kalite kültürünün benimsenmesi yönündeki çalışmalarımız artarak devam ediyor. Hedefimiz öğrencilerimizin yetkin bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak, Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirmek, topluma katkı konusundaki faaliyetlere hız kazandırmak ve dünya ile bütünleşen bir yapı oluşturmaktır. Bu düşüncelerle kaliteyi önceleyen çalışmaları dolayısıyla Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Sedat Yazıcı’ya, Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Bülent Karakaş’a, akademik ve idari insan kaynağı ile tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Sadullah Sakallıoğlu ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Z. Gökay Kaynak ile FEDEK heyetine de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BARÜ’de kalite ve akreditasyon süreci

BARÜ’de Bartın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK'e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat Kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazanmıştı. Ayrıca İslami İlimler Fakültesi aldığı TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile alanında bir ilki gerçekleştirmişti.

Eğitim Fakültesinden Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği programları Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD); Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ise Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından akredite edilmeye hak kazanmıştı.