Sağlıkçılar yüzde 6 zam istiyor

Sağlık alanında öncelikle en düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltilecek olmasının olumlu karşıladıklarını ifade eden Türk Sağlık-Sen, yapılacak bu artışta maaşlarında yaşanan erimenin ve alım gücündeki düşüşün telafi edilmesini ve enflasyon farkı gözetilerek bu yılın ikinci yarısında maaşlara yüzde 6 zam yapılmasını istedi.

Sağlıkçılar yüzde 6 zam istiyor

Türk Sağlık-Sen Bartın Şubesi  sağlık çalışanlarının ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Bartın Devlet Hastanesi önündeki açıklamada Şube Başkanı Besim Coşkun, Temmuz’da en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ederek sağlıkçıların maaşlarının kısa süre içerisinde yoksulluk sınırının üzerine taşınması gerektiğini söyledi. Ek zam ve refah payı uygulamaların hayata geçirilmesinin şart olduğunu kaydeden Başkan Coşkun “Türk Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretlerinin düşüklüğünü ve kamu çalışanlarının maaşlarının günümüz ekonomik şartlarının oldukça gerisinde kaldığını uzun zamandır dile getiriyoruz. Ek zam ve refah payı uygulamaların kamu çalışanlarının maaşlarının erimesini önlemesi adına hayata geçirilmesini de mutlak bir zaruret olarak görüyoruz” dedi.
“Maaşlar kısa süre içerisinde yoksulluk sınırının üstünde olmalı”

Maaşları kısa süre içerisinde yoksulluk sınırının üzerine taşıyacak bir sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Besim Coşkun, sağlıkçıların taleplerini şu sözlerle sıraladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz mayıs ayında, işçi ücretlerine 2023 yılının ocak ayından itibaren yapılacak artışlardan hareketle, Temmuz’da en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltileceğini ifade etmiştir.
Yapılan bu açıklamanın, memur maaşlarında yaşanan erimenin ve alım gücündeki düşüşün telafi edilmesi konusunda irade ortaya konulmuş olması nedeniyle önemli ve değerli görmekteyiz. Yapılacak düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını memnun edecek bir düzeyde olması,  maaşları kısa süre içerisinde yoksulluk sınırının üzerine taşıyacak bir süreci başlatması şarttır.

“Maaş dışı tüm ödemeler makul bir seviyeye çıkartılmalı”

Kamuda şu çalışanlar bu ücreti alıyor türünden mukayeseler yerine “kamu çalışanlarının hakkı yoksulluk sınırı üstünde ücrettir ve bu mutlaka sağlanmalıdır” çizgisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Kamuda nitelikli hizmetin sunucusu olan kamu çalışanlarının elbetteki ücret skalasında hak ettikleri yeri mutlaka almaları gerektiğini savunuyoruz. Sağlık çalışanlarının taban, teşvik, destek ve nöbet ücreti gibi maaş dışı tüm ödemelerinin makul bir seviyeye çıkartılması ücretler noktasında yapılması gereken bir diğer önemli adımdır. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. 

“Yüzde 6’lık zam verilmeli”
Ücretler noktasında bakışımız bu denli nettir. Israrla vurguladığımız gibi Temmuz ayında yapılacak maaş artışında öncelikli talebimiz bu düzenlemenin sosyal taraflarla bir araya gelerek yasalaştırılması ve tüm kamu çalışanlarının memnun edecek ortalama memur maaşının yoksulluk sınırına getirecek bir düzenlemenin hayata geçmesidir. Buna göre öncelikle en düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL’ye yükseltecek artışlar bütün memurların maaşlarına aynı şekilde uygulanarak maaşlardaki erime telafi edilmeli, ardından enflasyon farkı ve 2023’ün ikinci yarısı için kararlaştırılan yüzde 6’lık zam verilerek maaş artışları sağlanmalı, kamu çalışanlarının büyümden ve refahtan pay alması için üzerine refah payı ödemesi eklenmelidir.

“Tek kalem maaş sistemine geçilmeli”

Ayrıca biz sağlık çalışanlarının en temel sorunlarından olan ödemelerdeki karışıklık giderilmeli ve ücret politikasında tek kalem maaş sistemine geçilmeli tüm ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Tüm hastanelerde 24 saat kesintisiz kreş hizmeti verilmelidir. Bu konu ile ilgili ilimizdeki Hastanelerin ne yazık ki fiziki şartlarının uygun olmamasından dolayı yeni Yapılan Hastanede Kreş olması için de Sendikamız Türk Sağlık Sendikası Genel Merkezi tarafından hazırlanan matbu dilekçeleri kuruma vermeleri için Kurban Bayramından sonra çalışma arkadaşlarımıza ulaştıracağız.

“Aile hekimi teşvik ödemeleri tekrar düzenlenmeli”

Sağlıkta atamalarda liyakat tesis edilmeli, orta ve alt düzey yöneticiler objektif bir sınavla atanmalıdır. GİH sınıfındaki arkadaşlarımızın yaptığı işleri yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki arkadaşlarımız artık yaptıkları işin kadrolarına atanmalıdırlar. Günümüz şartlarından çok geride kalmış olan giyim yardımları güncellenip komik olan yardımların yerine günümüz şartlarına uygun ödemeler yapılmalıdır. Aile Hekimliklerinde uygulanan teşvik ödemeleri tekrar düzenlenmelidir. Aile Hekimlerine yapılan gider ödemeleri de gözden geçirilip makul ödemeler yapılmalıdır.

“Sağlık kurumları sıfır toleranslı alan ilan edilmeli”

Sağlıkta şiddeti önlemek için tüm sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir. Yeni atanan veya deprem nedeniyle yer değişikliği yapan personelin barınma sorunu çözülmelidir. Sağlık meslek mensuplarının sorumluluk ile yetkileri meslek kanunlarıyla belirlenmeli, tereddütler giderilmeli ve keyfi uygulamalar sonlandırılmalıdır. Planlı bir istihdam politikası ile atama bekleyen gençlerimizin talepleri karşılanmalıdır. Sağlık camiasının itibarının yeniden tesis edilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

“Çalışanların istekleri dikkate alınmalı”

Faaliyet alanımız içinde yer alan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçirilirken ki yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı maaş promosyonları ile ilgili yaşadıkları sorunların çözülmesi için  Bakanlık düzeyinde Ülke genelini kapsayacak şekilde bir anlaşmanın yapılıp sorunların çözülmesi gerekmektedir. Tüm bunlar yapılırken mutlaka sosyal taraflarla iş birliği içerisinde hareket edilmeli, çalışanların istekleri dikkate alınmalıdır.”