Okullara 31 milyondan fazla bakım ve onarım

Şubat gündemi mesaisine başlayan İl Genel Meclisinin ilk toplantısında konuşan Meclis Başkanı Kenan Dursun, Bartın'daki okullara toplam 31 milyon 505 bin 756,85 TL bakım ve onarım yapılacağını söyledi. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 154 proje hazırlandığını ifade eden Dursun, şubat gündeminde ayrıca toprak tahlilleri ile makine ekipman kiralama ücretleriyle köylerde içme suyu ücretlerinin de belirleneceğini kaydetti.

Okullara 31 milyondan fazla bakım ve onarım

İl Genel Meclisi, Şubat mesaisine başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeler, 8 maddeyle Şubat gündemine başlarken Başkan Dursun, 5 gün boyunca devam edecek toplantılarda Özel İdarenin talebi ile Meclis Başkanlığına  yeni gündem maddelerinin de gelebileceğini söyledi. İhtisas komisyonlarından Meclis Başkanlığına ulaşan 6 konu hakkında karar verileceğini yine gündemde olan diğer konuların ilgili komisyonlara havalelerinin yapılarak komisyonlardaki değerlendirmelerinin ardından Mart ayı toplantılarında dosyaların kararlara bağlanacağını ifade eden Kenan Dursun şöyle konuştu:

 

“7. Dönem meclisimizin uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığı 2024 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı bütçesi 450 milyon  TL olarak belirlendi.  Bu rakamın uzun yıllara dayanan istikrarı ortaya koyan yaklaşık yüzde 40 gibi önemli bir oranının yatırımlara ayrılmış olması, Bartın İl Özel İdaremizi diğer bir çok özel idarelerden farklı kıldı. Bu konudaki söylemlerimizi eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettik. 7. Dönemin başından bugüne 58 aylık sürede meclis ve komisyon çalışmalarına aksatmadan katkı sağlayan tüm meclis üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şubat ayı toplantılarında alınacak tüm kararların idaremize ve Bartın’ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.

Okullara 31 milyondan fazla bakım ve onarım

Yeni bir yıla girmiş olmamız sebebiyle Şubat ayı meclis gündemimizde mevzuat gereği İdaremizin iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için çeşitli faaliyet alanlarımızdaki ücret tarifelerinin güncellenmesi ile ilgili gündem maddeleri yer alıyor. Gündemin 1. maddesinde yer alan ilimizdeki Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Özel İdare bütçesiyle 2023 yılı içerisinde okullarımızda yapımı gerçekleştirilen büyük ve küçük onarımlarının tamamlanmış olan 31 milyon 505 bin 756,85 TL’lik 154 adet projesinin Ek çalışma programının komisyon raporunun üzerinde yapılacak son değerlendirmelerinden sonra yapım yılı olan 2023 yılı ek çalışma programına alınacak.

Toprak tahlilleri ile makine ekipman kiralama ücretleri belirlenecek

Gündemin 2. Maddesinde yer alan Sütlüce Köyü Konut Amaçlı imar planıyla ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonunun raporu değerlendirilecek. 3. Maddesinde yer alan Ulus İlçemizin Dereli Köyünde yeni açılan bağlantı yolunun idaremiz yol ağına alınmasıyla ilgili komisyon raporu değerlendirilecek. Gündemin 4. Maddesinde yer alan Tarım İl Müdürlüğümüz ve Özel İdaremizin müşterek çalışması ile ilimizdeki hayvancılığı geliştirme projesi olan yem bitkilerinin üretiminde çiftçilerimizin desteklenmesiyle ilgili komisyon raporu değerlendirilecek. Gündemin 5. Maddesinde yer alan idaremiz bünyesinde faaliyet gösteren toprak tahlil laboratuvarında çiftçilerimizin 2024 yılında yaptıracağı tahlil ücret tarifesinin belirlenmesiyle ilgili komisyon raporu değerlendirilecek.  Gündemin 6. Maddesinde yer alan idaremiz bünyesindeki makine ekipman kiralama bedellerini de belirleyeceğiz. Gündemin 7. Maddesinde yer alan Akçamescit Köyünde yapımı devam eden modern hayvan pazar yerinin bağlantı yolunun yol ağına alınmasıyla ilgili dosya görüşülecek.

Köy içme suları ücretleri de belirlenecek

Gündemin 8. Maddesinde yer alan köylerimizin içme sularının ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili dosyaya gelince; İçme suları projeleri 14 yıl gibi uzun bir süre idaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütüldü. Son dönemde kapsamının genişletilerek büyük gurup suları köylerimizde hayata geçirildi. Fakat geldiğimiz yeni süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklarımız eliyle işletilmesinde zorluklar ve devamında sorunlar yaşandı. Halen birçok köyümüzde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekeler var. O nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylerimize kazandırmış olduğumuz bu tesislerin vatandaşlarımıza sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerekiyor.

İçme Suları İşletme Yönetmeliği hazırlandı

Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun bir süre mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışları oldu. İl Özel İdaresi Kanununda bizlere içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifi yok. Bunun yanında mevcut köy kanunun muhtarlarımıza verilen işletme yetkisinin günümüz şartlarını tarif edemiyor. O nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifinin yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 il özel idareleri arasında ilki gerçekleştirerek İçme Suları İşletme Yönetmeliğini 5 Eylül 2019 tarihli ve 100 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandı.

 

Sayıştay yönetmeliği onayladı

 

Mevzuat gereği çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerekiyordu. Bu süreci Sayıştay'a doğru ve açık bir şekilde iyi anlattık. Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmelik bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçeceğini, bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edeceğini söz ile de ifade ettik. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde ‘Bartın İl Genel Meclisinin 5 Eylül 2019 tarihli ve 100 sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.’ ibaresiyle bizlere ulaştı.

27 köyün su işletmesi alındı

Bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdaremiz bünyesinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. İşletmeciliğini aldığımız ve alacak olduğumuz hiçbir muhtarımıza köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini peyder pey devralacağız. Bugün itibarıyla işletmesi devralınan köy sayısı27 oldu. Ayrıca bu konuda işletmesi devralınan köylerde vatandaş memnuniyeti giderek arttı. Buradaki amaç idareye getireceği gelir önceliği değil. Bazı köylerimizde terfi sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak işletme maliyetlerini artırdı. Bazı köylerimizde de tesisler işletilemez hale geldi. O nedenle ortaya çıkan problemlere köklü çözüm getirecek olan İl Özel İdaremizin bünyesinde kurulan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü eliyle yürütmeye başladık. Amacımız içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylerimize sıhhi açıdan çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkımızın hizmetine sunmak.

Özel İdareyle Ziraat Bankası arasında su faturası ödeme protokolü

Bu kapsamda işletmesi devralınan köylerimizde 4 yıldır bu hizmetimizden kar amacı gütmeksizin fiyat artışı yapmadan İl Genel Meclisimizde alınan karar ile terfili sistemle çalışan köylerimizde 2023 yılı tarifesinin 6 TL + KDV, cazibeli sistemle çalışan köylerde ise 2,4 TL + KDV olarak sürdürüldü. İimdi Şubat ayı meclis toplantılarında oluşturulacak yeni tarife de İl Genel Meclisimizde belirlenecek. amacımız bu hizmeti işletme sıkıntısı yaşayan köylerimizin işletmelerini peyder peyi devralmaya devam edeceğiz. Köylerimizde bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımızın faturalarına ilave olarak ekstra bir komisyon veya masraf ödememeleri ve ödemelerini evlerinden kolaylıkla yapabilmelerinin sağlanması açısından İdaremiz ile Ziraat Bankası arasında protokol yapıldı. Bu protokol sayesinde abonelerimize büyük bir kolaylık sağlandı.”

154 proje Ek Çalışma ve Yatırım Programına alındı

Dursun’un açıklamalarının ardından gündemin ilk maddesinde yer alan  2023 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programı Teklifi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ile ilgili Komisyon Raporlarını görüşen Meclis Üyeleri,  31 milyon 505 bin 756,85 TL’lik yapımı tamamlanan 154 adet projenin 2023 yılına ait Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmasını oy birliğiyle kabul etti.