MTA 20. Dönem TİS imzalandı

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayan MTA 20'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi 9 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da imzalandı.

MTA 20. Dönem TİS imzalandı

TÜHİS’te gerçekleşen MTA 20’inci Dönem TİS son oturumuna; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ, MTA Personel Daire Başkanı Hüseyin Aslan, MTA Personel Şube Müdürü Hasan Yalçınkaya, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Erhan Şahin, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Aslan Güngör, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Çerçeve Protokolü doğrultusunda, ücretlerle ilgili maddelerde anlaşma sağlanmış oldu. Ayrıca sosyal haklar ve diğer ödemelerde de aynı oranlarda artışlar sağlandı.

MTA’da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2023 ile 2024 yıllarını kapsayan 20’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi 81 asıl, 6 geçici, 3 ek maddeden oluştu.