Motorlar ve scooterler kontrol edilecek

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında toplanan Bartın Belediye Meclisi, Temmuz gündemi kapsamında 24 maddeyi karara bağladı. görüşülen konulardan 12'si yeni talepleri içerirken 13'ü de geçtiğimiz ay komisyonlara havalesi yapılan dosyalar oldu.

Motorlar ve scooterler kontrol edilecek

Bartın Belediye Meclisi, Temmuz ayı gündeminde için geçtiğimiz gün Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında toplandı.

24 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AK Partili Üyeleri tarafından Meclis’e gündeme yeni bir madde daha eklenmesi talebi oldu. AK Partili Komisyon Üyeleri’nin geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye su ücret tarifesinin yenilenmesi talebine ek inşaat suyunun kademelendirilmesi önerisi de gündeme 25’inci madde olarak ilave edildi.

Temmuz ayında görüşülen konulardan 12’si yeni talepleri içerirken 13’ü de geçtiğimiz ay komisyonlara havalesi yapılan dosyalar oldu.

Bartın Belediye Meclisi’nin ilk gündem maddesi kadro değişikliği talebi oldu. Kadro değişikliğiyle ilgili talep görüşülerek Meclis’in oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyonlara havale edildi

Meclis Başkanı Fırıncıoğlu, gündemde yer alan 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kılavuzluk, Römorkörcülük, Palamar ile Barınma Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönergeler için gereği değerlendirilerek karara bağlanması talebi, Bartın Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınacak Çevre Temizlik Vergisi tutarlarının hesaplanabilmesi için ilgili binaların derece ve gruplarının görüşülüp karara bağlanması talebi, Bartın Belediyesi’nin 2024 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Tarifeleriyle ilgili dosyaların Plan ve Bütçe Komisyonlara havale edilmesini önerdi. Bunun üzerine yapılan oylamayla Meclis’in oybirliğiyle ilgili maddeler komisyona havale edildi.

Özel Halk Otobüsleri ücretsiz binişlere saat konulması ve biniş hakkı verilmesi talebi de yine Meclis’in oy birliğiyle Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na havale edildi.

Gündemde yer alan Tuna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan tapuda 712 ada, 11 parsel numaralı taşınmaz üzerinde parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada,  7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Tuna Mahallesi, tapuda 523 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 92 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Gecen Mahallesi, tapuda 131 ada, 34 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün teknik inceleme raporu, Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar planı onayı talebi detaylıca görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevk edildi.

Komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü

Ardından da geçtiğimiz ayki toplantıda komisyonlara havale edilen konuların Komisyon Raporları Meclis’te değerlendirildi.

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, ihtiyaç olan otobüs bekleme durağı ceplerinin yapılabilmesi için, Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, ayrıca uygun olmayan otobüs bekleme duraklarının kaldırılmasıyla ilgili olarak Meclis’in oybirliğiyle Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’na yetki verildi.

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Topluca Köyü, Akgöz Köyü ve Kocareis Köylerine Belediye Özel Halk Otobüsü talebi de Komisyon raporu üzerine daha sonra değerlendirilmek üzere ertelendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyeye ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Ağdacı Mahallesi, tapuda 1244 ada, 106 numaralı parselin satış talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyeye ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1963 ada, 22 numaralı parselin satış talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyeye ait olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 874 ada, 111 numaralı parselin satış talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü sınırları içerisinde Belediyece hazırlatılan Küçük Sanayi Alanı amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine itirazın görüşülerek karara bağlanması talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Esenyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan, mera vasfındayken Mera Komisyonunun uygun görüşü ve Valilik Makamı Olur'u ile mera vasfından çıkartılarak yöresel ürün pazar yeri olarak İl Özel İdaresine tahsis edilmek üzere Hazine adına kayıt edilen, tapuda 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Pazar Alanı" amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Güzelcehisar Köyü, tapuda 152 ada, 5-6-7-8 ve 153 ada, 7 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Turizm Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onayı talebi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyeye ait İnkum Sosyal Tesisinin Kullanımına ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Belediye arasında protokol İmzalanması talebi Meclis’in oy birliğiyle Komisyon raporları doğrultusunda kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyeye ait Gölbucağı Mahallesinde bulunan toplam 5691,43 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazların kiraya verilmesi talebi ise reddedildi.

Sıkı denetim geliyor

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, dışarıdan İlimize mal getiren firma araçlarına yer gösterilerek, dağıtımlarını buradan yapmalarının sağlanması talebi ile ilgili Komisyon Raporu genel görüşmeye açıldı. Komisyon raporunda araçların şehir içine alınmamasının şuan ki durumda Belediye’nin böyle bir park alanının bulunmaması ve soğuk zincir gerektiren sevkiyatlarda sıkıntı olacağı düşünülerek konunun daha kapsamlı şekilde ele alınması için Bartın Belediyesi’nin bu konuda çalışma yapması önerildi. Ayrıca trafiğe kapalı alanlar için daha önce belirlenen 09.00-10.00, 14.00-15.00 ve 19.00-20.00 saatlerinde Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek açılan ve kapatılan giriş noktalarında çok sıkı denetim yapılması uygun görüldü. Komisyon Raporu, Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Taner Çetin’in ret oyu üzerine oy birliğiyle kabul edildi.

Motorlar ve scooterler kontrol edilecek

Geçtiğimiz ay Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, ilimiz trafik sorunlarına çözüm bulabilmek ve belirlenen bazı yerlerde (Yalı-Orduyeri) kavşak çalışmaları yapılması talebi görüşülmek üzere yeniden Meclis gündemine geldi. Konuyla ilgili; komisyon, Yalı meydanındaki kavşak için Zabıta ve Trafik Ulaşım Mühendisi eşliğinde gerekli düzenlemelerin yapılması, malzeme teminiyle ilgili çalışmalar yapılıp park yasağı gerekli yerlerin tespiti, konuyla ilgili kişi ve kişilerle görüşülüp görüşlerinin alınması, şehir içindeki bazı noktalarda trafiğin daha hızlı akışını sağlamak için dubalama çalışmalarının yapılması, can güvenliği açısından da trafiğe kapalı ve açık yollarda motorların ve scooterlerin kontrollerinin yapılmasına, çalışmaların yerinde kontrollerle takip edilmesine ve devam etmesine karar verdi. Meclis’teki genel görüşmenin ardından da komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon için 30 dakika ara verildi

Gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesinin ardından 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kılavuzluk, Römorkörcülük, Palamar ile Barınma Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönergeler için gereği değerlendirilerek karara bağlanması talebi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye su ücret tarifesinin yenilenmesi talebi ile bu dosyaya ek önerilen inşaat suyunun kademelendirilmesi konusu için Meclis’e 30 dakika ara verildi.

Verilen aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen konular da Meclis’in oy birliğiyle kabul edildi.