Meclisin haziran gündemi açıklandı

İl Genel Meclisinin Haziran ayı gündemi belli oldu. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanacak meclis üyeleri herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 5 maddeyi görüşüp karara bağlayacak.

Meclisin haziran gündemi açıklandı

İl Genel Meclisinin Haziran ayı gündemi belli oldu. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanacak meclis üyeleri herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 5 maddeyi görüşüp karara bağlayacak. Meclis bu kapsamda katı atık içme suyu tesisi yapımı işinin 2023 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmasıyla ilgili komisyon raporunu, 2023 Mali Yılı Ek Gider Bütçesine gelir-ödenek kaydedilmesiyle ilgili komisyon raporunu, meclisin tatil ayının belirlenmesiyle ilgili dosyayı, Esenler Köyü imar planıyla ilgili dosyayı ve yol ağı değişikliğiyle ilgili dosyayı görüşüp karara bağlayacak.