Meclis Encümen ve Komisyon üyelerini seçecek

Meclis Başkanı Kenan Dursun başkanlığında Nisan gündemini görüşmeye başlayan İl Genel Meclisi Üyeleri, bu ayki toplantılarda Encümen ve Komisyon Üyelerinin seçimini gerçekleştirecek.

Meclis Encümen ve Komisyon üyelerini seçecek

İl Genel Meclisi Üyeleri, Nisan gündemini görüşmeye başladı. Gündemin ilk toplantısında İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Meclis Üyelerinin ve Bartın halkının Ramazan ayını kutladı. Başkan Dursun, “Girmiş olduğumuz Ramazanı Şerif ayının ülkemize İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisiyle tüm hemşerilerimizin Ramazanı Şerif ayını tebrik ediyoruz. 11 gündem maddesi ile başlayan 5 gün sürecek Nisan ayı meclis toplantılarında hep birlikte önemli kararlara imza atacağız. Alınacak tüm kararların şimdiden Bartın’ımıza ve özel idaremize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Denetim Komisyonu Meclisi bilgilendirecek

Bu ayki toplantılarda Encümen ve Komisyon Üyelerinin seçiminin gerçekleştirileceğini ifade eden Kenan Dursun açıklamalarına şöyle devam etti:

“2022 yılı Denetim Komisyon Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanunu gereği her yıl Ocak ayı meclis toplantıları döneminde bir önceki yılın gelir ve giderlerinin incelenmesi ile iç denetiminin de yapılabilmesi amacıyla 4 Ocak 2023 tarihli ve 05 sayılı İl Genel Meclisinin kararı ile denetim komisyonunda görev alacak isimler belirlendi.  Komisyon çalışmaları 32 gün sürdü.  Çalışmalar 28 Şubat’ta tamamlanarak bu süre içerisinde hazırlanan rapor 15 Mart tarihi itibariyle Meclis Başkanlığına ulaştırıldı.  Kanun gereği Denetim Komisyonu raporu mecliste okutularak meclis bilgilendirilecek.  Sonrasında ilan edilerek tüm kesimlerin bu konuda bilgilenmesi sağlanacak. 32 gün süren komisyon çalışmalarında özveri ve gayretle çalışan tüm komisyon üyelerimize ve bu çalışmalara önemli ölçüde katkı sağlayan tüm daire müdürlerimize de şahsım ve başkanlık divanımız adına teşekkür ediyorum.

Encümen Üyeleri seçilecek

 Nisan ayının bir başka önemli gündemi ise İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereği İl Encümeni ve İhtisas Komisyonları seçimleri Nisan ayı meclis toplantıları döneminde yenilenmesi gerekiyor.  Bu konuda yapılması gereken organ seçimleri de önümüzdeki birleşimlerde gerçekleştirilecek.  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereği meclisin kendi üyeleri arasından her yıl Nisan ayında 1 yıl süreyle encümen üyeliği görevini yürütecek 3 üyeyi gizli oyla kanun gereği seçmesi gerekiyor.  Bu ayki birleşimde bu seçim gerçekleştirilecek.

İhtisas komisyonları belirlenecek

İhtisas komisyonlarının bir yılını doldurmuş olması nedeniyle 8 adet ihtisas komisyonları İl Özel İdare Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddelerinde belirtilen usul ve esaslarla belirlenecek.  İhtisas komisyonlarının da yasa gereği seçimle oluşturulması gerekiyor.  Bu kapsamda Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinde‘ Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur.’ ifadeleri yer alıyor.  Oluşturulacak olan ihtisas komisyonlarının yürürlükte olan 5302 Sayılı Özel İdare yasasına uygun şekilde oluşturulacak.  Bu kapsamda komisyonlar her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacak.  İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi üyeleri de o partiden aday olabilecek.  Meclis üyelerinin birden fazla komisyonlarda görev alabilecek.

Mazeretsiz üst üste 3 kere toplantıya katılmayanın üyeliği sonlanacak

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilecek.  Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilecek. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilecek. Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erecek. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılacak. İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. Gerek görüldüğünde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona da havale edilebilir.’ Hükümlerinin mevzuatta yer aldığını bu usul ve esaslara göre 1 yıl boyunca Encümen Üyeliği ve tüm ihtisas komisyonlarında büyük bir gayretle görevlerini tamamlamış olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. İhtisas komisyonları ile encümen üyeliklerine yeni seçilecek olan meclis üyelerimize de üstlenecekleri görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Dursun’un açıklamalarının ardından gündemde yer alan “Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Afet Programının 2023 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına Alınması’ ve ‘Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Afet Programının 2023 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına Alınması’ ile ilgili Komisyon Raporlarını görüşen Meclis, oy birliğiyle maddeleri kabul etti.