Meclis 27 maddeyle yarın toplanıyor

Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yarın saat 16.00'da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Meclis 27 maddeyle yarın toplanıyor

Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yarın saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.  27 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda yeni gündem maddelerinin aynı sıra Eylül Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşülecek. Meclis Toplantısında 14 yeni gündem maddesi bulunurken, 13 gündem maddesi de Eylül ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içeriyor.

İşte Bartın Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Gündemi!

Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebinin görüşülmesi.

2023 Mali Yılı Ek Bütçe talebinin görüşülmesi.

Saat Kulesi yapımı hibesi talebinin görüşülmesi.

Bartın Belediye Başkanlığı ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü arasında Bartın İli Merkezinde yapılacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

İlimiz Merkez İlçe Tuna Mahallesi, Kemal Altıntel Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi, Selbasan Sokakta aşırı yağışlarda su baskınlarının engellenmesi ile ilgili Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünce ıslah çalışmalarıyla ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

"Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı 1. Kısım"  inşaatı işi için yapılıp onaylanan planlar ile protokolün değerlendirilip gerekli kararın alınması talebinin görüşülmesi.

Karaçay, Orduyeri ve Yıldız Mahallelerinde bulunan Bartın Çevre Yolunun arasında proje değişikliği olduğundan, 2018 yılı onaylı planlarda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün talebinin görüşülmesi.

Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 92 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

Tuna Mahallesi,  tapuda 523 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi tapuda 1381 ada, 76 parsel numaralı taşınmazın satış talebinin görüşülmesi.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 216 parsel numaralı taşınmazın satış talebinin görüşülmesi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünden gelen Bartın 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında “Taşkına Maruz Alan” sınırları içerisinde kalan alanların talveg haritalarının görüşülmesi.

Dallıca Köyü, Trafo Alanı Amaçlı İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen teknik inceleme raporunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 1634 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulmak istenilen BI 1640 nolu elektronik haberleşme istasyonu yer seçim belgesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi, tapuda 1381 ada, 74 ve 75 numaralı taşınmazların satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 1143 ada, 19 ve 20 numaralı taşınmazların satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 213 ve 214 numaralı taşınmazların satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orta Mahalle, tapuda 211 ada, 123 ve 124 numaralı taşınmazların satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 624 ada, 131 parsel numaralı taşınmazların satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 211 parsel numaralı taşınmazların satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1238 ada, 6 parselde “Ticaret Alanı (T1)” amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Eks su sayaç satış ve servis hizmetini belediyemiz tarafından yürütülmesi, servis, tamir ve yedek parça fiyat listesinin incelenerek belediye ücret tarifesine eklenmesi, yetkili servis tarafından bugüne kadar kullanılan ve abonelerde de kayıtlı olan telefon hattının Belediyemiz adına alınması talebinin görüşülmesi.

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kırtepe Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi, Belediye Bahçesi altında bulunan Ceb' in, Şehit ve Gazi ailelerine bir araçlık park alanı ayırmak kaydıyla geri kalan alanın, motosiklet park alanı olarak düzenlenmesi ayrıca pazaryeri kapalı otopark içinde motosikletler için park yeri belirlenerek ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Katlı otopark yapılması için yer tahsisi talebi ile ilgili girişimlerde bulunulması talebinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Meclis karar özetlerinin yerel basında yayımlanması talebinin görüşülmesi.