Meclis 2023'ün ilk toplantısını yaptı

İl Genel Meclisi 2023'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Üyeleri ilk toplantıda Ocak gündeminde yer alan iki konuyu karara bağlarken İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun 195 milyon TL'lik 2023 yılı bütçesinin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiğini ifade etti ve 'Yine toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Meclis 2023'ün ilk toplantısını yaptı

İl Genel Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı Toplantıları’nın ilk birleşimi için bir araya gelen Meclis, Kenan Dursun başkanlığında, Meclis Üyelerinin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Alışkan ile birim müdürlerinin katılımıyla toplandı.

2023 yılının ilk toplantısını  gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Meclis Başkanı Dursun, gündem görüşmelerine geçmeden önce yeni yılla ilgili güzel temennilerini dile getirerek yeni yılın ülkemize milletimize tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Dursun: “Önemli kararlara imza attık”

7. Dönem Meclisi’nin 4. Yılına girdiğini hatırlatan Dursun, genel bir değerlendirmede bulunurken başarı çıtasını daha yükseğe taşımak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Acısıyla tatlısıyla koca bir yıl daha her şeye rağmen geride kaldı. Mahalli İdareler Seçimleri ile 2019 yılının Nisan ayında göreve gelen 7. dönem meclisinin geride bıraktığı 46 aylık sürede hep beraber önemli kararlara ve güzel işlere imza attık. Bu süreçte her bir günümüz elbette güllük gülistanlık olmadı. Bu konuda bazen siyasi bazen de idari zorlukların yaşanmasının işin doğası gereği olduğunun da bilincindeyiz. Ancak İl Genel Meclisimiz bu konuda her zaman Bartın’ın gelişmesini ön planda tuttu. O nedenle 7. Dönem Meclisinin bugüne geldiğimizde; büyük bir gayret ve samimiyetle yürütmüş olduğu dört bütçe döneminde Özel İdaremizden hizmet bekleyen tüm kesimlere bütçe imkanları çerçevesinde hizmetin getirilmesine vesile olmaktan büyük bir onur duyduk.

Bütçelerde en büyük pay yatırıma!

2014 yıldan günümüze kadar yapılan bütçeleri büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. 2015-2016 ve 2020 yılı bütçelerinde gelir ve gider denkliği sağlandı, bunun yanında 2017-2018-2019-2021 ve 2022 yıllarında bütçe fazlası vererek başarıyla sonuçlanan bütçeler olarak hafızalarda yerini aldı. Bu kapsamda 2023 yılı bütçesinin analizi olarak da şunları söyleyebilirim; 195 milyon TL’lik bütçenin yüzde 46’sı personel giderlerine, yüzde 17’si mal ve hizmet alımlarına, yüzde 37’si ise yatırım ve sermaye giderlerine ayrıldı. Geçmiş 10 yıllık bütçe dönemlerindeki yatırımların ortalaması olan yüzde 40’lık seviyeler bu bütçe döneminde de tekrar yakalandı.

2022 yılının Kasım ayında 20 gün süren Meclis çalışmalarıyla 195 milyon TL olarak belirlenen 2023 mali yılı bütçesi de önceki dönemlerdeki başarılı çalışmalar ışığında yürütüldü. Aynı anlayışla hazırlanan bu bütçe de yatırım eksenli oldu.”

195 milyon TL’lik bütçe yürürlüğe girdi

195 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesinin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiğini kaydeden Meclis Başkanı Dursun, “1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sayın Valimiz Dr. Nurtaç Arslan’ın da onayıyla yürürlüğe giren 2023 yılı bütçesi ve buna bağlı çalışma programlarıyla yine toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Denetim Komisyonu’na üye seçilecek

Meclis’in Ocak ayı gündemine ilişkin de Meclis Üyeleri’ne bilgi vererek gündemle ilgili genel bir değerlendirme yapan Dursun, şöyle konuştu:

“Yılın ilk toplantı dönemine 8 gündem maddesiyle başladık. Ocak ayı içerisinde 5 gün sürecek toplantılarda Kasım ayından Meclis gündemine gelen ve o dönemde ilgili komisyonlara havale edilen dosyaların komisyon raporları İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanacak.

Özel İdareler iç ve dış denetim adı altında iki türlü denetime tabidir. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. Maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği her yıl Ocak ayı meclis toplantıları döneminde İl Genel Meclis Üyeleri arasından gizli oyla seçilen 5 üye ile oluşturulacak Denetim Komisyon marifetiyle bir önceki yılın gelir ve giderleri inceleniyor. Komisyonun çalışma süresi ise Ocak ayı Meclis Toplantılarının bitimiyle başlayıp Şubat ayının son gününe kadar sürüyor.

Bu süre içerisinde yapılan denetim sonucunda konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulması yasal bir sorumluluktur. Hazırlanacak olan rapor da 15 Mart tarihine kadar Meclis başkanlığına ulaştırılacak ve bu raporla ilgili Nisan ayı toplantılarında Meclis’e bilgi olarak da aktarılacak. Kanun gereği bu ifade edilen denetim çalışmalarını yürütmek üzere  5 Meclis Üyesinden oluşacak olan Denetim Komisyonu seçimleri de bu toplantı döneminde yapılacak. O nedenle sorumluluğu yüksek olan Denetim Komisyonuna seçilecek Meclis Üyelerine şimdiden kolaylıklar diliyorum.”

Oy birliğiyle kabul edildi

Meclis Başkanı Dursun’un konuşmalarının ardından gündemin ilk sırasında yer alan “Akbaba Köyü İmar Planı ile ilgili” komisyon raporu görüşüldü. Geçtiğimiz ay havale edildiği İmar ve Bayındırlık Komisyonunda dosyanın detaylı bir şekilde incelendiğini ve bunun sonucunda hazırlanan Komisyon Raporu’nun Meclis Başkanlığına ulaştı. Bu kapsamda Meclis’te genel görüşmeye açılan komisyon raporu, yapılan görüşmeler sonrasında Meclisin oy birliği ile kabul edildi.

Yine gündemin 2. maddesinde de “Kadro İptal ve İhdası ile ilgili” dosya da “Plan ve Bütçe Komisyonu” ile “İnsan Kaynakları ve ARGE Komisyonu” raporları yer aldı. Detaylı görüşmeler sonrasında Meclis Başkanlığına ulaşan komisyon raporu da mevcudun oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.