Kemik TÜSİAV Bartın Koordinatörü oldu

Bartın iş insanı harita mühendisi Kemik İnşaat ve Kemikpark'ın sahibi geçmiş dönem Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Meclis Başkanlığı da yapan Mehmet Kemik, Türk Sanayi ve İşadamları Vakfının (TÜSİAV) Bartın Koordinatörü oldu.

Kemik TÜSİAV Bartın Koordinatörü oldu

Bartın iş insanı harita mühendisi Kemik İnşaat ve Kemikpark’ın sahibi geçmiş dönem Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Meclis Başkanlığı da yapan Mehmet Kemik, Türk Sanayi ve İşadamları Vakfının (TÜSİAV) Bartın Koordinatörü oldu. Ankara merkezli olan TÜSİAV’ın Bartın Koordinatörlüğüne atanmasıyla ilgili Kemik, “Anayasa’mızın öngördüğü ekonomik esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içerisinde kalkınıp ileri uygarlık düzeyine ulaştırılması için Türk Sanayici ve İşadamlarını seferber etmek, Türkiye ekonomisinin büyümesini hızlandırmak için yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşların ilgisini artıracak tanıtma ve özendirme çalışmalarına öncülük etmek için Türk İşadamlarının potansiyel gücünü harekete geçirmektir. Vakıf olarak; hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, eğitim bursları ve eğitim yardımları yapmak, muhtaç ve yoksul kişi ve ailelere yiyecek, gıda ve yakıt yardımı yapmak, imkanlar ölçüsünde yoksullara para yardımı yapmak, ülkemizin karşılaştığı doğal afetlerde (deprem, sel, yangın gibi) maddi ve manevi yardıma koşmaktır” dedi.