Kalite BARÜ'de kültürel bir pratiğe dönüştürülüyor 

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarının akreditasyon süreleri uzatıldı.  

Kalite BARÜ'de kültürel bir pratiğe dönüştürülüyor 

 

 


Bartın Üniversitesinde (BARÜ) eğitim-öğretim yapısı, araştırma-geliştirme yetenekleri, kurumsal yönetim sistemi ve toplumsal fayda perspektifinde daha iyiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Nitelikli eğitim ile geleceğe güvenle bakabilen bireyler yetiştirilmesi hedefiyle “Kalite ve Sürekli İyileştirme” anlayışını odağına alan BARÜ’de akreditasyon çalışmalarıyla kalite süreçleri kültürel bir pratiğe dönüştürülüyor.  


Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarının akreditasyon süreleri, Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 2 yıl daha uzatıldı.


12 program akredite edildi


Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Eğitim Fakültesinden Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği programları Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD); Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ise Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından akredite edilmeye hak kazanmıştı. Son olarak FEDEK tarafından Edebiyat Fakültesinden Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Fen Fakültesinden Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarıyla birlikte akredite edilen program sayısı 12’ye çıktı.


“Kalitenin tescillenmesi kadar bunun kültürel bir pratiğe dönüşmesi de bizler için önemli”


Tüm çalışmaların 'sürekli iyileştirme' anlayışıyla sürdürüldüğünü ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalitenin varılacak bir liman değil bir yolculuk olduğunu ifade etti. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesinde tüm çalışmalar kaliteyi merkeze alan bir anlayışla yürütülmektedir. Bu bağlamda, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Biliyoruz ki kalitenin kültürel bir pratiğe dönüşmesi sürdürülebilirliği de beraberinde getirmektedir. Bu düşüncelerle kalite odaklı çalışmalarımız başta olmak üzere her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Daha iyiye ulaşma doğrultusunda rehberlik eden yaklaşımları için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak’a ve kurul üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca kurum olarak ilerleyişimize sundukları katkı dolayısıyla Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatma Ünal ile akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.