Isı sayaçları muayeneleri için servislere başvurulacak

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ısı sayacı kullanıcılarının periyodik veya stok muayeneleri için 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurması gerektiğini söyledi.

Isı sayaçları muayeneleri için servislere başvurulacak

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ısı sayacı kullanıcılarının periyodik veya stok muayeneleri için 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurması gerektiğini söyledi. Isı sayaçlarının 31 Aralık’a kadar muayenelerinin yaptırılması gerektiğini ifade eden Müdürlük,   “Piyasaya arz edilerek kullanıma sunulan ısı sayaçlarının muayeneleri 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik gereği; - Isı sayaçlarının muayene geçerlilik süresi 5(beş) yıldır. - Muayeneler Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır. - Kullanıcılar periyodik muayene müracaatlarını her yıl Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar servislere yapmak zorundadır. Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu yönetmelik 14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin Geçici 1 ve Geçici 2’nci maddesine göre, 2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının kullanıcıları tarafından, periyodik veya stok muayeneleri yaptırılmak üzere 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması ve 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar muayenelerin yaptırılması gerekmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrası ve 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle ısı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda muayene müracaatlarının bu şirketler
tarafından yaptırılacaktır” dedi.