Ölçü ve tartı aletleri muayene başvuruları artık TSE'ye yapılacak

Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğine göre 1 Ocak'tan itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirildiğini açıklayan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının artık Müdürlüğe değil de TSE'ye yapılması gerektiğini söyledi ve ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarını uyardı.

Ölçü ve tartı aletleri muayene başvuruları artık TSE'ye yapılacak

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğine göre 1 Ocak’tan itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirildiğini açıkladı. Ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının  artık Müdürlüğe değil de TSE’ye yapılması gerektiğini ifade eden Müdürlük, “Bilindiği üzere, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogram üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir. Bu tarihten itibaren (1 Ocak 2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının il müdürlüğümüz yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir” dedi.

Başvurular elektronik ortamdan alınacak

TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda alınacağını kaydeden Müdürlük şöyle konuştu:
“Bu çerçevede, TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir. Dolayısıyla, bahse konu yönetmelik ve getirdiği değişikliklerin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden uygulanmasını teminen belirtilen ölçü aletleri için 2020 yılında başvuru yapacak kullanıcıların dikkatine: - Bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene başvurularının TSE’ye elektronik ortamda yapılması. - Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla TSE’ye ödenmesi. - İl müdürlüklerine bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı. - Tamir ve ayar servislerinin yanlış yönlendirmesi veya yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle periyodik muayene yerine ilk muayeneye yönelen ölçü aleti sahiplerinin (özellikle
akaryakıt sayaçlarında) periyodik muayene müracaatında bulunmaları gerektiği, - Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından, bu cihazlardan 1 Ocak 2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması gerekmektedir.”