İhtisaslaşan üniversiteler Kastamonu'da buluştu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İhtisaslaşan üniversiteler Kastamonu'da buluştu

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ihtisaslaşma kapsamına alınan üniversiteler bünyesinde yapılan çalışmalar aktarılarak tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, programa üye 22 üniversitenin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammet Adak katıldı.

Toplantıda Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Özvar, yaptıkları bireysel ziyaretler ve bu tarz grup toplantıların, sadece yükseköğretim kurumların sorunlarına birinci elden müşahede etme imkânı sunmadığını, ayrıca Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerden geleceğe yönelik beklentilerini daha sağlıklı bir zeminde ifade etmesine olanak sağladığının altını çizdi.

Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin kendileri açısından çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Özvar, “Yükseköğretim sisteminin klasik eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet misyonlarının her üçüne de hizmet edecek şekilde bu üniversitelerimiz, ülkemizin kalkınmasında ellerini taşın altına koyarak bölgesel sorunlara ve gelişmelere daha duyarlı bir şekilde, bölgesel kalkınmayı daha geniş bir çerçevede ele almak durumundadır” diye konuştu.

Araştırma odaklı, bölgesel kalkınma odaklı ya da diğer üniversiteler arasında katı bir ayrım veya gruplama gözetmediklerini vurgulayan Özvar; daha ziyade, kurumlar arası bir rol paylaşımı hedeflediklerinin altını çizerek kaynakların sınırlı, ihtiyaçların farklı ve beklentilerin çeşitli olduğu, erişimin tarihte görülmemiş şekilde de arttığı günümüz kitlesel yükseköğretim arenasında, tek tipleşmiş bir yükseköğretim yapısının ne topluma, ne iş dünyasına ne de ülkenin geleceğine bir katkısı olacağını düşünmediğini katılımcılarla paylaştı.

YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin sahip oldukları bölgesel misyon kapsamında öncelikle bölgesini iyi bir şekilde analiz etmesi, bulunduğu bölgenin ve toplumun ihtiyaçlarının neler olduğunu göz önünde bulundurması, bu kapsamda bölgelerine ve topluma sunabilecekleri her türlü eğitim, araştırma ve iş birliğini değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurumların kendi iç dinamiklerini gözden geçirmelerini önemsediklerini aktaran YÖK Başkanı Özvar, “Kurumlarımız gerek sahip oldukları fiziksel kapasite ve alt yapı, gerekse de insan gücü potansiyellerini dikkate alarak geleceğe yönelik planlamalarını bu kapsamda gerçekleştirmeli. Üniversitelerimizin bulundukları bölgelerle kuracakları iş birliği ve iletişimin kalitesinin yanında, bu süreçlerin sürdürülebilirliği de bir o kadar hayatidir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantının önemine değinen Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise bölgesel gelişme odaklı bir planlamanın kısa ve uzun vadede ülkemizin kalkınmasında önemli bir etken olduğunu kaydetti.

İhtisaslaşma üniversitelerinin akran iş birliği kapsamında görüş alış verişinde bulunduklarını da belirten Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuzun önderliğinde ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çok önemli bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitelerimizin bölgelerinden başlayarak ülkemizin geleceğine sunabileceği katkı doğrultusunda izlenebilecek süreçler aktarıldı. Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte önemli çalışmalar yapıyor, geleceğe kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Sayın Naci Gündoğan ile birlikte değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Hamdi Topal hocamıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ortaya konulan vizyonla kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel kalkınma doğrultusunda önemli gelişmeler ortaya konulmaya devam edilecektir” şeklinde konuştu.