'Hukuki Boyutlarıyla Kadına Karşı Şiddetle Mücadele'anlatıldı

Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Hukuki Boyutlarıyla Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' konulu konferans düzenlendi.

'Hukuki Boyutlarıyla Kadına Karşı Şiddetle Mücadele'anlatıldı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, uygulama ve araştırma merkezi hakkında bilgiler vererek, kadına karşı şiddet konusunda farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ardından geçilen konferansta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyza Özturanlı Şanda tarafından ‘Hukuki Boyutlarıyla Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ başlıklı bir konuşma yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin günümüzdeki temek problemlerden bir tanesi olduğunu aktaran Özturanlı Şanda, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ konusunda bilgiler verdi.

Özturanlı Şanda, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, cinsiyete dayalı bir ayrımcılıkla kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddet içeren tutum ve davranışa karşı hukuksal yollarla nasıl mücadele edilebileceği 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde açıklanmıştır. Geçmişte yaşanan, mağdurların etkin, hızlı ve yerinde korunamaması sonucu tecrübe edilen ve hafızalara kazınan şiddet olaylarının önlenmesine dönük olarak 2012 yılında kabul edilen yasa, Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan katalog suçlar dışında, ‘ev içi şiddet’, ‘duygusal, psikolojik ya da ekonomik şiddet’ ve son olarak ‘tek taraflı ısrarlı takip’ (stalking) kavramlarını hukuk sistemine dâhil etmiş ve hukuka aykırı fiiller olarak tanımlamıştır. Böylece kadınlara karşı işlenen ve fiziksel ya da sözlü şiddet içeren fiillerin cezai müeyyidesinin bulunması yanında, acele hallerde kolluk birimlerinin ve kural olarak Aile Mahkemesi hakiminin vereceği hızlı koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile önüne geçilmesi ya da tekrarının engellenmesi mümkün olabilmektedir” dedi.

6284 sayılı yasanın internet başta olmak üzere kitle iletişim araçlarıyla işlenen durumları da kapsadığını kaydeden Özturanlı Şanda, “Kitle iletişim yolları (özellikle internet) ile takip ve taciz etmek suretiyle, mağdurda güvenlik endişesine neden olan fiillerin de 6284 Sayılı Yasa çerçevesinde şiddet türü olarak tanımlanmış olması ve bu fiillerin fiziksel şiddete dönüşmeden hukuki tedbirlerle önüne geçilebilmesi için hukuki hakların bilinmesi, özellikle kadın öğrenciler bakımından önemli hususlardır” diye konuştu.

Özturanlı Şanda, cinsel dokunulmazlığa karşı “hayır hayırdır!” sloganının herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini de ifade ederek, “Kanuni düzenlemeler dışında, özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından, tüm dünyada destek bulan “hayır hayırdır!” sloganının benimsenmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

Tüm kadına şiddet vakalarında, kolluk makamları önündeki işlemlerde “kadının beyanı esastır” ilkelerinin uygulanması zorunluluğunu da hatırlatan Özturanlı Şanda, bu konuda alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarını aktardı.

Öğretim elemanları ile birlikte öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik soru ve cevap kısmının ardından son bulurken; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un eşi Hatice Uzun tarafından Dr. Öğr. Üyesi Özturanlı Şanda’ya teşekkür belgesi verildi.