'Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalıştayı' gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) iş birliğinde 'Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalıştayı' gerçekleştirildi.

'Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalıştayı' gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, farklı üniversitelerden öğretim elemanları, üniversite ve kamu kütüphanelerinden temsilcilerle Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nden (ÜNAK) katılımcılar yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Umut Zan, tıp ve sağlık bilimleri çalışma gruplarıyla gerçekleştirilen çalıştayın önemine değinerek “Çalıştay ile tıp ve sağlık bilimleri çalışma grubu ile ilgili olarak neler yapılabilir? Tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği nasıl geliştirilmelidir? Tıp ve sağlık bilimleri kütüphanecilerinden beklentiler nelerdir? Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden beklentiler nelerdir? Tıp ve sağlık bilimleri çalışma grupları olarak ÜNAK çatısı altında neler yapabilir? Bu sorular ışığında daha iyisini ortaya koymak için bir araya geldik. Geleceği yönelik adımlar atmak istiyoruz. Bu noktada verilecek eğitimlerle birlikte, yeni programların hazırlanması ve bir web sayfasıyla çalışma grubunun faaliyetlerini duyurması hedeflerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

ÜNAK Başkanı Fatih Kumsel ise dernek bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsederek “Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında paydaşların bir araya geldiği çalıştayı oldukça önemsiyor, iş birliği içerisinde ortaya konulacak hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş’in yaptığı çalıştayda, mevcut durum ortaya konularak ana temalar üzerinden çözüm önerileri sunuldu.

Tüm gün boyunca devam eden çalıştayda çıkan sonuçların önümüzdeki günlerde raporlaştırılarak yayınlanacağı ifade edildi.