Hacizli mallar artık yedieminde çürümeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hacizli malların yediemin depolarında çürümesinin önüne geçecek sistemin Bartın dahil 81 il için 1 Kasım itibariyle başladığını duyurdu. Belirlenen süre içinde teslim için başvurulmayan mallar bedelsiz olarak Kızılay'a devredilecek.

Hacizli mallar artık yedieminde çürümeyecek

Bartınlı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hacizli malların ekonomiye ve toplum yararına kazandırılması noktasında uygulamanın 1 Kasım itibariyle başladığını duyurdu.  Uygulama kapsamında hacizli malların, özellikle araçların yediemin depolarında çürümesi engellenecek.

Bakan Tunç süreci anlattı

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Hacizli malların özellikle araçların, yediemin depolarında çürümesinin önüne geçilerek sisteme, ekonomiye ve toplum yararına kazandırılması uygulamamız 1 Kasımdan itibaren başladı. Öncelikle; 1-10 Kasım tarihleri arasında Gümrük İdaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir. Bu şekilde mal tasfiye edilmezse Tahsil Dairesi, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir. Mal gene tasfiye edilemezse borçlu, ilgili Tebliğ’in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir. Mal bu suretle de tasfiye edilmezse rehin hakkı sahibi, 10’uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

Tasfiye edilemeyen mallar Kızılay’a devredilecek

Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11’inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip (10 Aralıktan itibaren) gecikmeksizin malın resen satış işlemlerine başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacaktır. (Her tasfiye dairesinin satış takvimi kendi sürecinde ilerleyecektir.) Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen yediemine satış suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir. Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse malı devralmak isteyen MKE A.Ş., Tebliğ’in 13’üncü maddesindeki süreyi takip eden bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir. Malın hala tasfiye edilememesi hâlinde, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla Kızılay’a devrine geçilecektir.