GSB'den önemli açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura sonuçları açıklanırken Bartın'da istihdam edilecek 20 temizlik görevlisi ve 14 güvenlik görevlisini de ilgilendiren 2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları ve belge teslimiyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

GSB'den önemli açıklama!


Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura çekimi 15 Eylül’de gerçekleşti. Adaylar iki gündür sürekli olarak sonuç için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesini ziyaret ediyordu. Bakanlık geçtiğimiz gün akşam saatlerinde müjdeyi verdi. GSB kura sonuçları açıklandı. 
2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları ve belge teslim ilgili Bakanlık’tan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda bin 227 erkek, bin 701 kadın olmak üzere 2 bin 928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda 549 erkek, 869 kadın olmak üzere bin 418 olmak üzere toplam 4 bin 346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin İşe Göndermede Öncelikli Olanlar başlıklı 5’inci maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından öncelik hakkı olduğu bildirilen adaylardan açık iş sayısının dört katından fazla başvuru olan temizlik görevlisi - erkek - Ankara, Diyarbakır ve Kırıkkale illerinde öncelikliler arasında kura çekimi gerçekleştirilmiş olup asil ve yedek olarak belirlenen adaylar temizlik görevlisi – erkek kura çekimi sonuçları listesinde yer aldı. Ayrıca bu kapsamda öncelik hakkı olduğu bildirilen ve diğer meslek kolu - cinsiyet - iller için başvuru yapan adaylar, öncelikli aday sayısı açık iş sayısının dört katını geçmediği için doğrudan belge teslim etmeye hak kazandı” denildi. 
Belgeler sınav 
kurullarına teslim edilecek
Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül – 1 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edecekler.Güvenlik görevlisi meslek kolu için; en az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi, başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecek beyan 
formunu teslim edecek. Temizlik görevlisi meslek kolu için ise; en az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecek beyan formunu teslim edecek.
Belge teslimi çağrısı yapılacak
Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacak. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri  Gençlik ve Spor Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek. 
Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.