Fatura usulsüzlüğü iddiaları Meclis gündeminde

CHP Bartın Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Aysu Bankoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bartın Belediyesi'nde ortaya çıkan fatura usulsüzlüğü ile ilgili denetimlerde bulunmak üzere neden müfettiş görevlendirilmediğini sordu. Bankoğlu, 'Yalova Belediyesi için konuşan diller, Bartın Belediyesi için neden lal oldu?' dedi.

Fatura usulsüzlüğü iddiaları Meclis gündeminde

CHP Bartın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, Bartın Belediyesi'ndeki fatura usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle Yazılı Soru Önergesi sundu ve açıklamalarda bulundu. Özellikle, İçişleri Bakanlığı'nın, Yalova Belediyesi için gösterdiği hak ve adalet anlayışının Bartın Belediyesi için de gösterilmesi gerekliliğine işaret eden Bankoğlu, "Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde büro işçisi olarak çalışan B.Y.'nin Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait faturaların ödeme belgeleri üzerinde tahrifat yaparak yaklaşık 1 milyon TL ile 1,5 milyon  TL tutarındaki meblağı hileli yollarla kendisinin ya da başkalarının hesaplarına aktardığı 19 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tespit edilmiştir. Bahse konu kişi hakkında Belediye Başkanı tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunun belirtilmesinin ardından Belediye çalışanı B.Y., ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olsa da Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine bir üst mahkemenin kararıyla tutuklanmıştır. Bartın Belediye Meclisi toplantısında ise CHP'li Belediye Meclis üyelerimiz, hem İçişleri Bakanlığı'ndan neden müfettiş talep edilmediğini sormuş; hem de Belediye Meclisi bünyesinde bağımsız bir Araştırma Komisyonu kurulması talep edilmiştir” dedi.

“Bakanlık müfettişleri araştırmalı”

Aysu Bankoğlu, bahsettiği taleplerin neden önemli olduğuyla ilgili  "Edinilen bilgilerde, bahse konu şahsın bu minvaldeki işlemleri yıllara yayılan bir süreçte ve birden çok defa gerçekleştiği belirtilmektedir. Keza, Bartın Belediyesi'ne ait hesapların gerek kurum bünyesindeki hesap uzmanı iç denetçi, gerekse de mali müşavirlik hizmeti almak yoluyla sürekli surette denetlenmesine rağmen böyle bir olayın ortaya çıktığı da unutulmamalıdır. Dolayısıyla konunun en detaylı biçimde ve tüm yönleriyle Bakanlık müfettişlerince de araştırılmasında fayda vardır” ifadelerinde bulundu.

“18 gündür Bakanlık müfettiş görevlendirmedi”

Bankoğlu, tüm bu bilgiler ışığında, kamuoyu vicdanını rahatlatarak Bartın halkını konudan haberdar kılmak, kul hakkı yememek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak anlamında, konunun İçişleri Bakanlığı tarafından da detaylı biçimde araştırılmasında kamu yararı bulunduğunun ve Bakanlığın bu anlamda sorumluluk taşıdığının altını çizdi. Olaya dair suç duyurusunda bulunulmasının üzerinden 18 günden fazla bir süre geçmiş olmasına karşın bilindiği kadarıyla İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir müfettiş görevlendirmesi yapılmadığını ifade eden Bankoğlu, sunduğu Yazılı Soru Önergesi'nde Bakan Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

1) Sözünü ettiğimiz usulsüzlük / yolsuzluk konusuyla ilgili olarak Bakanlığınız tarafından şu ana kadar ön inceleme için herhangi bir müfettiş görevlendirmesi yapılmış mıdır? Şayet henüz yapılmadıysa, konunun önemine istinaden böyle bir görevlendirme ve akabinde denetim yapılması planlanmakta mıdır?

2) Ön inceleme için müfettiş görevlendirmesi yapılmadıysa bu kararın sebepleri nelerdir? Yalova Belediye Başkanlığı'nda yaşanan olaylarla büyük benzerlik taşıyan bu olayda da benzer prosedürlerin uygulanması gerekmez miydi?

3) Bartın Belediye Başkanlığı tarafından ön inceleme için müfettiş talebinde bulunulmuş mudur? Ya da aynı maksatla, Belediye tarafından Bakanlığınız nezdinde yapılmış herhangi bir başvuru mevcut mudur? Şayet böyle bir talep ve/veya başvuru mevcut ise neden müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirilmemiştir?

4) Bartın Belediye Başkanlığı tarafından ön inceleme için müfettiş talebinde bulunulmamış olsa dahi Bakanlığın "idari vesayet sorumluluğu" ile "denetim yetkisi" kapsamında ve 5018 sayılı "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu" Madde 77/2 çerçevesinde, tutuklamaya kadar uzanan iddialar ve haberler üzerine böyle bir incelemeyi / araştırmayı başlatmış olması gerekmez miydi?

5) Zira Yalova Belediyesi'ndeki durumu incelediğimizde, çok hızlı biçimde ön inceleme için müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır. Benzer bir süreç Bartın Belediyesi'nde yaşanan fatura usulsüzlüğü özelinde neden işletilmemiştir?"

“Neden müfettiş talep edilmiyor?”

Aysu Bankoğlu, kendisinin de Yalova'ya giden CHP heyetinin içerisinde yer aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

 “Bartın Belediyesi'ndeki süreci, Yalova Belediyesi'nde yaşanan süreçle mukayese ettiğimizde büyük benzerlikler bulunduğuna işaret etmeliyiz. Tıpkı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman gibi Bartın Belediye Başkanı da yolsuzluğa karşı hassasiyet gösterip konuyu Savcılığa taşımışsa da, İçişleri Bakanlığı'ndan neden müfettiş talep edilmediği, talep olmamasına karşın Bakanlığın denetim ve idari soruşturma konusunda hangi sebeplerle duyarlılık göstermediği ayrı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı’nın aydınlatması gereken bir denetim sorunu olduğu açıktır.

“Harekete geçilmemesinin sebeplerini de merak ediyoruz”

Öte yandan, meselenin yine İçişleri Bakanlığı boyutunda şunları da ifade etmek zorundayız: Yalova Belediyesi konusunda gösterilen hak ve adalet anlayışı, Bartın Belediyesi yönünden de gösterilmek zorundadır. Şu ana kadar Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirmesi yapılmadığını biliyoruz ve bu bilgiye göre, harekete geçilmemesinin sebeplerini de merak ediyoruz. Mevcut tablo, eşit sayılabilecek düzeyde benzer durumlar arasında bir ayrımcılık yapılmakta olduğu görünümünü vermektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderilmemesi, bu yönden son derece manidardır. Bakanlık, gerekli denetimleri yapıp iki olay arasındaki farkı anlatırsa bizler de öğrenmek isteriz.

“Yalova için konuşan diller, Bartın için neden lal oldu?"

Şu soruları da İçişleri Bakanlığı nezdinde sormak istiyoruz:

Yalova Belediyesi için açık olan kulaklar, Bartın Belediyesi için kapalı mı?

Yalova Belediyesi için gören gözler, Bartın Belediyesi'ni görmedi mi?

Yalova Belediyesi için konuşan diller, Bartın Belediyesi için neden lal oldu?"