EYT'yle ilgili kanun teklifi TBMM'de

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

EYT'yle ilgili kanun teklifi TBMM'de

EYT’yle ilgili kanun teklifi TBMM’de

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin imzasını taşıyan teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Genel gerekçede, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda, bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla sigorta prim teşviki verilmesinin, işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının, iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Tunç: “EYT ile ilgili hiçbir soru işareti yok” demişti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, geçen hafta EYT ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

 “EYT ile ilgili hiçbir soru işareti yok. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Aralık’ta bu müjdeyi açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri net. 4498 sayılı yasa 1999’da bir değişiklik getirdi. Kadınlarda sigortalılık süresi 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve 5 bin prim gününü doldurduklarında emekli olabilirdi. 1999’daki o yasadan sonra kademeli olarak bir de yaş şartı eklendi. 99 öncesi sigortalı olarak çalışmaktayken biranda bir yasa değişikliğiyle yaş konusuna takılanların “mağduriyetimiz giderilsin” önerileri sonrasında bir çalışma yapıldı. 99 öncesi sigortalı olanlar için o günkü şartlar yaş şartı  aranmaksızın emekli olabileceklerine dair açıklamayı yaptı. Çalışmakta olanlar buna devam edecek. Yani hem emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam ederse sigorta teşvik priminden de yararlanarak çalışmasını sürdürebilecek. Taşerondan kadroya geçirilen işçilerimiz zorunlu olarak emekli ediliyorlardı, o problemde çözülüp çalışmaya devam edebilecekler.

“Teknik detayların kanun teklifine dönüşmesi üzerinde çalışılıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın koordinatörlüğünde ve Maliye Bakanlığımızın teknik ekiplerinin de çalışmasıyla bir teknik çalışma yapıldı. Bu çalışma o günden bu yana biraz zaman aldı. Geçen haftada teknik çalışmanın detaylarını AK Parti gurubuyla da paylaştılar. Bu teknik çalışmanın detaylarını biz aldık. Yasayı yapacak olan TBMM. Eskiden bu tasarı şeklinde gelirdi. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kanun teklifinde münhasır olan Meclis. Önce bu teknik detayları bir masaya yatırıp milletvekillerimiz ve grup başkanvekillerimizle birlikte bu teknik hususun kanun boyutuna dönüşmesiyle ilgili şuadan çalışmamız şuadan devam ediyor. Cumhur İttifakının diğer ortağıyla da bu detaylar paylaşılacak ve birlikte bir kanun teklifine dönüşülecek.

“Bir tarih vermek doğru değil”

Kanun teklifinin verilmesine çok büyük bir zaman kalmadı. En kısa süre içerisinde bu teknik çalışmalar tamamlandığında kanun teklifimiz TBMM’ye sunulacak. Çalışma Bakanımız Şubat, Mart şeklinde açıklamalarda bulundu. Burada en kısa süre içerisinde Meclise sevk edilir. Milletimize verdiğimiz bu sözü en kısa süre içerisinde hayata geçirmenin gayreti içerisinde oluruz. Şuanda teknik çalışmaların sona erdiğini düşünürsek kanun teklifine dönüşmesi, komisyon süreci, genel kurul sürecini de göz önüne aldığımızda bir tarih vermek doğru değil. Biz bu kanun teklifini yasalaştırdığımızda ve yürürlüğe girdiğinde 2 milyon 250 bin kişimiz direk emekliliğe hak kazanacak. Başvurdukları andan itibaren de maaşa hak kazanacaklar. Emeklilik başvurusundan sonra da geçecek süre içerisinde maaşları birikmiş olacak. Bir hak kaybı söz konusu olmayacak.

Uzman çavuşların kadro meselesi…

Geçen hafta sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili düzenlemeyi gerçekleştirdik. 4/B sözleşmeli çalışan 500 bin memur kadrolu hale gelmiş oldu. Uzman çavuşlarımız fedakarca vatan savunmasında canları pahasına gayret gösteriyorlar. Onlara müteşekkiriz. Uzman çavuşlarımızın 7 yıl görev yaptıktan sonra kamuda memur olarak çalışabilmeleriyle ilgili 2016’da bir düzenleme yapmıştık. Onların bu kanun çerçevesi içerisinde 7 yıl görev süresini tamamladıktan sonra diğer kurumlara memur olarak açıktan atama şeklinde ya naklen atanabilmeleri mümkün. Onların durumuyla ilgili geçen hafta çıkan yasada herhangi bir düzenleme yapılmadı. Biz toplumun tüm kesimlerinin taleplerine duyarlıyız. Biz bu talepleri elbette değerlendiriyoruz ve ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. Yapılması gerekenleri de mutlaka yeri ve zamanı geldiğinde kanun teklifine dönüştürüyoruz.”