Bora, 2023 YKS sonuçlarının eğitimdeki ağır tahribatı gösterdiğini savundu

Eğitim Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tercih sonuçlarına göre sınava giren yaklaşık 3 milyon adayın sadece 481 bin 33'ü yükseköğretim lisans programlarına, 416 bin 991'i ise ön lisans programlarına yerleşebildiğine dikkat çekerken, 2023 YKS sonuçlarının eğitimdeki ağır tahribatı gösterdiğini savundu.

Bora, 2023 YKS sonuçlarının eğitimdeki ağır tahribatı gösterdiğini savundu

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken kayıt süreci başladı.

Eğitim Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, YKS tercih sonuçlarını değerlendirirken eğitim sisteminde sendikaları tarafından tespit edilen eksik ve yanlışları dile getirirken eleştiride bulundu.

3,5 milyonu aşkın adayın başvurduğu 2023 YKS sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandığını belirten Bora, 2023 YKS’ye başvurduğu halde Temel Yetenek Testine (TYT) 531 bin 805, Alan Yeterlilik Testine (AYT) 592 bin 635, Yabancı Dil Testine (YDT) ise 165 bin 9 adayın girmediğine dikkat çekti. Bora konuya ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2 milyonu aşkın genç, üniversitenin dışındaki yaşamını sürdürmek zorunda kalacaktır”

“Bir lisans programına yerleşmek bağlamında YKS’ye giren 2 milyon 995 bin 399 adayın sadece 481 bin 33’ü yükseköğretim lisans programlarına, 416 bin 991’i ise ön lisans programlarına yerleşebilmiştir. İstatistiklerin gösterdiği üzere YKS’ye girenlerin sadece yüzde 29’unun üniversite hayali gerçekleşmektedir. Daha açık bir ifadeyle YKS’ye giren 3 öğrenciden sadece 1’i bir ön lisans, lisans ve özel yetenek programına yerleşmektedir. Geride kalan 2 milyonu aşkın genç, üniversitenin dışındaki yaşamını sürdürmek zorunda kalacaktır.

“Milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortada”

YKS’ye giren yaklaşık 3 milyon adayın bir gün içinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla ‘başarı’ göstermesi beklenmiştir. Böylesi bir sınav sisteminin her şeyden önce insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından sürekli eleştirilmektedir.

“YKS’deki içler acısı durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır!”

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, YKS’deki başarısızlık tablosunun bu yıl da devam ettiği görülmektedir. 2023 YKS sonuçlarının en dikkat çekici yönü sorulara verilen doğru yanıtların ortalamasının çok düşük kalmasıdır. Bu ortalamalar 2022 YKS ortalamasını başarısızlık açısından geride bırakmıştır. Türkçe 40 soruda 19,168 ortalama; sosyal bilimler 20 soruda 8,488 ortalama; temel matematik 40 soruda 7,366 ortalama; fen bilimleri 20 soruda 2,909 ortalama YKS’deki içler acısı durumu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır.

“Depremzede öğrencilerin başka illerde sınava girmeleri bu bölgelerdeki başarı oranının görülmesini engellemiştir.”

YKS puanlarının yığınsal dağılımı, öğrencilerin büyük bölümünün yine ‘en kötüde’ eşitlendiğini göstermektedir. Bütün alanlarda adayların büyük bölümünün 200 puan ve altında kalmış olması bu durumun ispatıdır. Geçmiş yıllarda yayınlanan istatistiklerde, Türkiye’de coğrafi bölgeler arasındaki ekonomik, kültürel, toplumsal eşitsizliğin sınavların ‘başarı’ dağılımlarına da yansıdığı görülmekteydi. Ancak son yıllarda yayınlanan istatistiklerde bölgesel dağılımın yer almaması eğitimdeki eşitsizliğin görülmesini engellemektedir. Özellikle depremden etkilenen illerdeki depremzede öğrencilerin başka illerde sınava girmeleri bu bölgelerdeki başarı oranının görülmesini engellemiştir. Haliyle yukarıda ifade ettiğimiz ağır tahribatın bölgesel eşitsizlik yanı gizlenmekte, eğitimdeki en temel sorunlardan birisi yok sayılmaktadır.

“Tercihlerde barınmanın etkisi çok büyük”

Öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen en büyük etkinlerden birisi de barınma sorunudur. Ekonomik krizin derinleşmesiyle, yetersiz yurt sayısı, mevcut yurtların ve ev kiralarının artması öğrencileri ve aileleri çaresizliğe itmekte, öğrencilerin özellikle büyük şehirlerde üniversite tercihlerini olumsuz etkilemektedir.

Sistem başarısızlığı!

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki yayınlanan veriler, adayların ve öğrencilerin değil, eğitim politikalarının başarısızlığını göstermektedir. Bu tablo, siyasi iktidarın öğrencinin ilgi, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek yerine, kendisine sadakatle itaat edecek nesiller yaratma arzusunun kaçınılmaz sonucudur.

“Karanlık tablonun daha da derinleşmesi kaçınılmaz”

Okullaşma politikasından, öğretim programlarını oluşturmaya; öğretmen yetiştirme sisteminden, öğretmenlerin hak gasplarına; demokratik ve evrensel değerlerin yok sayılmasından, siyasi iktidarın yürüttüğü toplum mühendisliğine; devlet okullarına kaynak aktarılmazken, özel okullara öğrenci başına verilen binlerce TL’lik teşviklere kadar çok sayıda faktör bu tablonun oluşmasını sağlamıştır. Eğitim Sen olarak kaygımız, gerekli adımların ivedilikle atılmaması halinde bu karanlık tablonun daha da derinleşmesi kaçınılmaz olacaktır.

“Elenme korkusu yaşamadan sürdürebilmeli”

2023 YKS sonuçları, geçmiş yıllardan çok daha kötü bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösterirken, milyonlarca gencimizi acımasız bir rekabete iten sınav merkezli eğitim anlayışının YKS sonuçlarına doğrudan etkileri olduğunu görmek zor değildir.  Gençlerimiz eğitimlerini daha yüksek puan ve sıralama baskısıyla birbirleriyle yarışmak zorunda kalmadan, elenme korkusu yaşamadan sürdürebilmelidir. Türkiye’de gerek liselere gerekse üniversiteye girişte sorunun tek başına yapılan merkezi sınavlar olmadığını, aksine sorunun daha köklü biçimde sınavlara odaklanmış olan eğitim sistemi olduğu ve bu konuda köklü değişikliklere gidilmeden kalıcı çözümlerin üretilemeyeceği ortadadır. Dolayısıyla ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması, öğrencilerimizin gerçekten nitelikli eğitim alması mümkün değildir.

“Nitelikli eğitim anlayışı benimsenmeli”

Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmemekte, sadece yapılacak olan sınavlara hazırlamaktadır. İktidar tarafından bilinçli olarak teşvik edilen ‘rekabete’ ve ‘yarışmaya’ dayalı ‘piyasacı eğitim’ anlayışı derhal terk edilmeli, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir.

“Sınav merkezli eğitim anlayışı terk edilmeli”

Eğitim Sen, her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda hangi alanda okuyacağını kendisinin belirleyeceği bir eğitim sistemi oluşturulması için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılmasını, bunun için öncelikle ‘sınav merkezli eğitim’ anlayışının terk edilmesi gerektiğini savunmaktadır.”