Atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

Atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

MEB’DE İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7-14 Ağustos tarihleri arasında Bartın’daki yüzlerce öğretmeni de yakından ilgilendiren kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında alınan başvuru sonuçları açıklandı.

Buna göre Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Atamalar  29  Ağustos'ta

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takvimi de açıklandı.

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenler sadece durumuna uygun olan yer değiştirme çeşidi kapsamında olan eğitim kurumlarını tercih edebilecek

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2023 yaz döneminde yayımlanan duyurular doğrultusunda; il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenler, il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacak.

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenlerin mazerete bağlı başvuruları ile il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınacak.

İl içi ve/veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler her iki yer değiştirme türüne (il içi, iller arası) ilişkin başvuru şartlarını ayrı ayrı taşımaları halinde hem il içinde hem de iller arasında eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir. Ancak yer değiştirme çeşitlerinden yalnızca birine ilişkin başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler sadece durumuna uygun olan yer değiştirme çeşidi kapsamında olan eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olan öğretmenlerden il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme şartlarını taşımayanlar yalnızca mazeretlerinin bulunduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, il içinde ve/veya iller arasında tercihe açılan eğitim kurumlarını tercih sayısı sınırlaması olmaksızın tercih edebilecek.

6 Ekim’e kadar göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2023 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecekler

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecek.

Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler yer değiştirme çeşidine uygun başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacak. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacak.

Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

İl/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecekler

Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacak.

Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecekler.