Bilgin '10 bin liranın altındaki memur maaşları arttırılmalı'

Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla kahvaltıda buluşan Türk Büro-Sen İl Başkanı Serkan Bilgin '2 milyon 700 bin kişiden, 590 bin 3 memur ve 263 bin 462 sözleşmeli çalışanın maaşları 10 bin TL'nin altındadır. Maaşları 10 Bin TL'nin altında kalan memurlarımız ve kamu görevlilerimiz için ayrı bir düzenleme yapılarak, maaşları artırılmalıdır' dedi.

Bilgin '10 bin liranın altındaki memur maaşları arttırılmalı'

Türk Büro-Sen İl Başkanı Serkan Bilgin Adalet Bakanlığı çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda adalet çalışanlarının sorun ve taleplerini bildiklerini ifade eden Başkan Bilgin, “Adalet çalışanlarının sorun ve taleplerini biliyor, haklarında iyileştirme yapılması için çalışıyoruz. Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman zabıt katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi genel merkezimiz tarafından TBMM’ye taşındı. Adalet hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi ve adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Adalet çalışanlarının yükselebileceği kadrolar maalesef yok denecek kadar az. Bu sebeple uzmanlık kadrosunun tahsis edilmesini ısrarla talep etmekteyiz. Uzmanlık gelmesi halinde adalet çalışanlarımızın ekonomik haklarında kısmen de olsa iyileşme olacaktır. Bu talebimizi hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.

“Maaşlar arttırılmalı”

Kamuda istihdam edilen 2 milyon 700 bin kişiden, 590 bin 3 memur ve 263 bin 462 sözleşmeli çalışanın maaşları 10 bin TL’nin altında olduğunu kaydeden Serkan Bilgin şöyle devam etti:

“Biz 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalandırılmayan GİH ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarından 1. Dereceye gelmiş yüksekokul mezunu olan çalışanlarımızın tamamına 3600 ek gösterge verilmesi ve iş güvenceli çalışma için çalışmalarımızı Meclis nezdinde sürdürerek, taleplerimizi yüksek sesle gerekli yerlerde dile getirmekteyiz. Memurlarımızın bugün Banka Promosyonuna muhtaç olmasının sebebi bu yetkili ama etkisiz Sendikanın masada memurların haklarını savunmamasıdır. Kendilerinin yıllardır yüzde 3, yüzde 4 gibi düşük zam oranlarına imza atması sebebiyle bugün bütün memurlarımızın alım gücü düşmüştür. Aralık ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi’nden alınan verilere göre Kamuda istihdam edilen 2 milyon 700 bin kişiden, 590 bin 3 memur ve 263 bin 462 sözleşmeli çalışanın maaşları 10 bin TL’nin altındadır. Maaşları 10 Bin TL’nin altında kalan memurlarımız ve kamu görevlilerimiz için ayrı bir düzenleme yapılarak, maaşları artırılmalıdır.

“Bartın Adliyesine PTT şubesi kurulmalı”

Kurum Sendikalarının memurlarımıza hiçbir faydası yoktur, Kurum Sendikaları maalesef toplu sözleşme masası ve memurların sorunlarının görüşüldüğü danışma kurullarına katılamazlar. Bu yüzden memurlarımıza hiçbir faydaları yoktur. Yine.  Bartın Adliyesinde çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk. Onların taleplerini dinleyip, gerekli mercilere ilettik. Bu bağlamda taleplerimizin en başında Bartın Adliyesine PTT şubesinin kurulmasıdır. Hemen hemen tüm adliyelerde iş gücünden maksimum yararlanmak amacıyla PTT şubesinin adliyemizde faaliyete geçirilmesi elzemdir. Meslektaşlarımızın okul öncesi çağında çocukları vardır. Bu şekilde 20’e yakın çocuğumuz bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın da okullaşmayı arttırmak, okul öncesi eğitime destek verdiği de aşikar iken Bartın Adliyesinde “Adalet Çocuk” adı altında okul öncesi çağında bulunan çalışma arkadaşlarımızın çocukları için kreşin açılmasını talep ediyoruz. Bartın Adliyesinin yeni binaya taşınmasından dolayı şehir merkezinde bulunan eski adliye binasının oto parkının personel tarafından kullanıma açılması gerekmektedir. Bununla ilgili C. Başsavcılığına yazımızı yazdık talebimizi dile getirdik ve cevap beklemekteyiz. Ez cümle,

Toplu Sözleşme Masasında bir değişiklik yapmanın vakti gelmiştir. Türk memurunun kaybedecek zamanı kalmamıştır. 2023 toplu sözleşme yılıdır. Bu süreçte memurlarımızın hepsine tek tek sendikamızı anlatacağız ve onlardan yetkiyi isteyeceğiz. Hizmet kolumuzdaki tüm memurlarımızı yetkiye en yakın sendika olan Sendikamız Türk Büro-Sen’e davet ediyorum.”