BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın başkanlığında 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Bartın Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi geçtiğimiz yıla göre 36 milyon TL artarak 180 milyon TL olarak öngörüldü.

BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!

Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın başkanlığında 2 oturumda gerçekleştirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı toplantıda Belediye Meclis Üyeleri Başkan Akın’a başsağlığı ve geçmiş dileklerini iletti. 

Meclis Üyelerinin iyi dilek ve temennileri için teşekkür eden Başkan Akın, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kömeç’i anarak sözlerine başlarken kazada hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Kömeç ve Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sevilmiş’in ailelerine sabır diledi.

İlk kez bir toplantıya katılamamıştı

MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden minibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile MHP Bartın İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sevilmiş hayatını kaybetmiş ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da arasında bulunduğu 14 kişi de yaralanmıştı. 

Kazanın ardından tedavisine başlanan Başkan Akın, Ekim Ayı Meclis Toplantısına katılamamıştı. Göreve geldiği 2009 yılından buyana ilk kez Meclis Toplantısına katılamayan Başkan Akın’ın yerine Meclis Başkanlığını Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu gerçekleştirmişti. Gelinen süreçte tedavi sürecinin ardından 1 Kasım’da göreve başlayan Başkan Akın, Kasım Ayı toplantısına başkanlık etti.

23 madde görüşüldü

Yoklama ile başlayan toplantıda toplam 23 madde görüşüldü. Gündemde 9 yeni konu bulunurken, 14 madde ise Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 9 yeni konudan 7’si komisyonlara gönderilirken, bir madde ise Meclise verilen arada değerlendirilerek Meclis 2.Oturumunda kabul edildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 14 madde değerlendirilerek onaylandı.

Gözen, Tarım Komisyonu üyeliğine seçildi

Gündemin 1.maddesinde yer alan Tarım Komisyonuna üye seçilmesi ile ilgili konu değerlendirildi. Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Meclis Üyesi Ahmet Kömeç’in yerine Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Belediye Meclis Üyesi Kemal Gözen Tarım Komisyonu üyeliğine seçildi.

Gündemin 2.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi görüşüldü. 180 milyon TL öngörülen bütçe görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi tarafından 2022 yılında uygulanacak Ölçü ve Tartı Muayene Harcı ücretlerinin belirlenmesi talebi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 4.maddesinde yer alan Atık Yağ Protokolü görüşülmek üzere Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi. Gündemin 5.maddesinde yer alan Bilirkişi belirlenmesi talebi değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mahallelerde Bilirkişi belirlendi.

3 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi

Gündemin 6.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda  810 ada, 25 numaralı parselin satış talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 66 numaralı parselin satış talebi ve gündemin 8.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Mücavir Alan sınırlarına bitişik olan Esenyurt Köyü ve Akmanlar Köyü’nün mücavir alana alınması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen maddeler görüşüldü

Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda  1952 ada, 5 numaralı parselin satış talebi, gündemin 10.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda  1952 ada, 11 numaralı parselin satış talebi, gündemin 11.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Kırtepe Mahallesi, tapuda  155 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Hazine adına bedelsiz devri talebi, gündemin 12.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Kırtepe Mahallesi, tapuda  155 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın Hazine adına bedelsiz devri talebi, gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Kırtepe Mahallesi, tapuda  155 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın Hazine adına bedelsiz devri talebi, gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Kırtepe Mahallesi, tapuda  155 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın Hazine adına bedelsiz devri talebi, gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda  429 ada, 183 numaralı parselin satış talebi, gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 182 ada, 1, 2, 3 ve 5 parsel no.lu taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve imar hattı arasındaki uyuşmazlıkların düzeltilmesi ve yapılaşma koşullarının topoğrafyaya göre düzenlenmesi amacıyla Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği talebi kabul edildi.

Komisyonlardan gelen maddeler kabul edildi

Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 947 ada 23 numaralı parselin satış talebi, gündemin 18.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 947 ada 24 numaralı parselin satış talebi kabul edildi. Gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı doğrultusunda Gecen Mahallesi, tapuda 102 ada, 1 parsel, 103 ada, 1 ve 2 parseller, 104 ada, 1 ve 2 parseller, 105 ada, 1 parsel, 106 ada, 4 parsel, 121 ada, 1 parsel ile 122 ada 73 parselleri kapsayan Nazım ve Uygulama İmar planı değişikliği yeniden görüşüldü. Bakanlık yazısı ve ilgili komisyon raporu doğrultusunda imar plan değişikliğinin devamına karar verildi. Gündemin 20.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Trafik düzenlemesi ile ilgili hususlar görüşüldü. İlgili komisyonun trafik düzenlemeleriyle ilgili ortaya koyduğu öneriler kabul edildi.

Yönetmelik Aralık Ayı Toplantısında görüşülecek

Gündemin 21.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği ile Bartın Belediyesi İnkum Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden düzenlenen Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği değerlendirilerek, yönetmelikle ilgili kararın Aralık Ayı Meclis Toplantısında alınmasına karar verildi.

Gündemin 22.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Ticari Taksi Ücretlerinin Belirlenmesi talebi değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yayımladığı genelge doğrultusunda yapılması gereken uygulamalar ve fiyat tarifesi konuları görüşülerek, Bakanlığın belirlediği tarifenin uygulanmasına karar verildi.

İŞKUR Hizmet Binası İçin Plan Değişikliği talebi görüşüldü

Gündemin 23.maddesinde yer alan Bartın ili Merkez ilçesi Demirciler Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait olan 1969 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazların hizmet binası yapılmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ön tahsisi yapıldığı belirtilerek, İmar Planında konut alanında kalmakta olan bahse konu taşınmazların resmi konut alanı olarak değiştirilmesi amacıyla Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Meclis’e ara verildi

Gündemin 23.maddesinde yer alan İŞKUR Hizmet Binası yapılacak olan söz konusu taşınmazlarla ilgili Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin komisyonda değerlendirilebilmesi için Meclise ara verildi.

Meclis 2.oturumunda görüşülen bu madde kabul edilerek, hizmet binası yapılacak olan parseller resmi konut alanı olarak değiştirildi.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı 23 maddenin görüşülmesiyle sona erdi.

 

BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!
BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!
BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!
BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!
BELEDİYENİN 2022 YILI BÜTÇESİ 180 MİİLYON!