Bartınspor kongreye gidiyor

Bartınspor, 25 Mart Cumartesi günü olağanüstü kongre yapacak. Ticaret ve Sanayi Odasında saat 18:00ki kongre 7405 Sayılı Kanuna istinaden dernek statüsünden Kulüp statüsüne geçebilmek için yeni spor kulübü tüzüğü görüşülecek.

Bartınspor kongreye gidiyor

Bartınspor, 25 Mart Cumartesi günü kongre yapacak. Tüzük değişikliği nedeniyle yapılacak kongre ile ilgili Bartınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Bartınspor Kulübü Derneği Başkanlığı’ndan 7405 Sayılı Kanuna istinaden dernek statüsünden Kulüp statüsüne geçebilmek için yeni spor kulübü tüzüğünün hazırlanabilmesi amacıyla; 25 Mart Cumartesi günü saat 18:00’da Ticaret ve Sanayi Odasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Nisan Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir" denildi.