Bartın Irmağının önündeki en büyük engel kalktı

Bu Zor Günler Geçince İnşallah Bartın Irmağı Bartın ile Buluşacak

Bartın Irmağının önündeki en büyük engel kalktı

Bartın Irmağı’nın turizme kazandırılması ve Bartın’ın günlük hayatının içinde olmasının önündeki en büyük hukuki engel aşıldı.
Bartın Irmağı kenarlarına iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi, günübirlik alanlar, park ve rekreatif alanlar, kamping alanı, bungalovlar gibi tesisler yapılabilecek.
Bartın Irmağı ve kıyısı “Kesin Korunacak Hassas Alan” kapsamında olduğundan, peyzaj yapıları dâhil her vasıftaki yapının yapılması yasaktı.
Bu durum ilimizin ekonomik ve sosyal hayatını olumsuz etkileyeceğinden bahisle yetkili makamlar nezdinde ırmağın önemi anlatılmış olup bir alt kategori olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” kapsamında devam etmesi gerektiği ısrarla vurgulandı.
NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI OLDU
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun yoğun çalışmaları ile İlimizde yaptığı toplantılar ve diğer çalışmalar sonucunda; Komisyon, taleplerimize paralel olarak ırmağı ve çevresini “Nitelikli Doğal Koruma Alanı ” olarak yeniden belirledi.
Irmağın bu yeni koruma statüsünde; koruma amaçlı imar planları ile iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi, günübirlik alanlar, park ve rekreatif alanlar, kamping alanı, bungalovlar gibi tesisler yapılabilecek.
İlimiz Bartın Çayı Doğal Sit Alanı “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak yeni sınırları ve koruma statüsü belirlenerek Bakanlık Makamının 23.03.2020 tarih ve 74327 sayılı oluru ile tescil edilmiş ve 29.03.2020 tarihli 31083 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı