BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası                 :2021/429316
1- İdarenin
    a) Adresi                 :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                             BARTIN MERKEZB/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası         : 3782285020 - 3782276638
    c) Elektronik posta adresi        :[email protected]
    ç)Ön yeterlik/İhale 
    dokümanının görülebileceği 
    internet adresi                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
    a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  :02.08.2021 - 4411
    b) Gazetenin adı ve tarihi 
    (yayımlanmış ise)             : Bartın Hergün - 04.08.2021
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
    Eski Hali                : 3.a) 18.08.2021 - 10:00
    Yeni Hali                : 3.a) 24.08.2021 - 14:30 
    4.4.1.                     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    Eski Hali:
    Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan  A/V. Grup: Karayolları İşleri             (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
    Yeni Hali:
    Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan  A/XVIII. Grup: saha işleri benzer iş         olarak kabul edilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                         (Basın 1429849)