Bartın'da engellilere üst geçit engeli

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşünde engellilerin sorunlarını dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, Bartın'da güzergahlarında bulunan üst geçitlerin engelliler için erişebilirliği bulunmadığını söyledi. Başkan Kurulan bu konuda yetkililerden destek istedi.

Bartın'da engellilere üst geçit engeli

Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi ve Bartın Otizimli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü (BOEDDER) tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Belediye Sosyal Tesisleri önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona ererken yürüyüşe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da katıldı. Meydanda ise Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi ve BOEDDER tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Kurulan: “Yeni düzenlemeler Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine ters düşmekte”

Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada engellilerin sorunlarına değinen Türkiye Sukutlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, şunları söyledi:

“Yıllardan beri dile getirdiğimiz birçok sorun hala varlığını sürdürmektedir. Bu sorunların ilk başında engelliler açısından hayali öneme sahip olan engelli raporuna yönelik yapılan düzenlemeler gelmekledir. Geçmişte bir ayağı veya kolu olmayanlar, yasanın aradığı alt sınır olun yüzde 40 oranını aşabilirken artık açamamaktadır. Yapılan yeni düzenlemeler Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine ters düşmekte ve engellilerin bırakın haklarını kullanmasını tam aksine sahip olduklarını bazı hakların da  ellerinden almaktadır.

“Engelli aylıkları ve evde bakım desteği yeterli düzeye getirilmeli”

Öte yundun engellilerin yaşamlarını bir şekilde sürdürebilmeleri, için devletimizin geçlimiz pandemi dönemlerinde desteğinin unutulmaması gerektiğini bildiğimizi ancak engellilerimizin yinede kimseye ihtiyaç olmadan yaşayabilmeleri için yeterli gelir desteğinin sağlanması. Özellikle engelli aylıkları ve evde bakım desteği yeterli düzeye getirilmesi, konulan ön koşullar haklan yararlanmayı zorlaştırmış olup bu durumların düzeltilmesini;

“Engellinin ödemesi gereken fark ücretleri çok yükselmiştir”

Yine engellilerin yararlandığı SUT fiyatlarının güncellenmesi gerektiği ilaç, ortez, protez ve tekerlekli sandalye gibi yaşamı idame için gerekli destekler SGK tarafından yapılan düzenlemelerle erişilemez hale gelmektedir. Bu süre içinde yaşanan fiyat artışları Sağlık Uygulama Tebliğine yansıtılmadığı için engellinin ödemesi gereken fark ücretleri çok yükselmiştir. Bu farklar geliri olmayan engelliler için ödenemez düzeydedir. Dolayısıyla engellilerin bir kısmı yaşamı için zorunlu desteği alamayacak hale getirilmiştir.

“Engelliler yasa ile konulmuş kotalar oranında istihdam edilmemektedir”

2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Yasa’ya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir hale getirilmeliydi. Ancak sürekli yapılan eklemelerle yıllardır bu düzenleme tümüyle hayata geçirilmemiştir.

Çeşitli defalar ilan edilen istihdam seferberliklerine rağmen engellilerin hem özel

sektörde hem de kamuda en azından yasa ile konulmuş kotalar oranında istihdam

edilmemektedir, istihdam edilen engelliler ise raporlarına ve bilgi-becerilerine göre çalıştırılmamakta, ücret ayrımcılığına uğramaktadır.

Engelliler, üst geçitlere erişememekten muzdarip

İlimizde bizlerin dile getirdiği engelli bireylerimizin sıkça kullandıkları geçiş

güzergahlarında bulunan üst geçitlerin engelliler için erişebilirliği bulunmaması büyük bir eksiklik olup yetkililerimizin bu konuda desteklerine ihtiyacımız bulunmakladır.

Son yıllarda ilimiz dahilinde yapılan engellilerimize yönelik erişebilirlik çalışmalarının olduğunu yapılan değişiklikler ile engellerin kaldırıldığını yine ilimizde engelli bireylere yönelik birçok çalışmanın olduğunu bu konuda Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız ilgili kurum müdürlerimiz ile Üniversitemize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Toplumun, hükümetin, yerel yönelimlerin bizleri eşil vatandaşlar olarak görmelerini ve haklarımızdan eşil biçimde yararlanmaktan başka talebimiz yoktur. Bu düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında tüm topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz.”

Şengün: “Engellilik kullanacak bir durum değil zorunlu bir yaşam şeklidir”

Bartın Otizimli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü (BOEDDER) Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün ise şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz  Engelliler Haftasını engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, devletten ve toplumdan beklentilerini dile getirmek, haklarını görünür kılmak ve farkındalık oluşturmak açısından önemsemekle birlikte engellilik durumunun bir güne ve ya bir haftaya sığdırılamayacağını; engelli birey ve biz engelli ailelerinin fotoğraf karelen dışında kalan günlerde de her fırsatta dile getirdiğimiz sorunlarımızla mücadele ettiğimizi belirtmek isterim.

Engellilik kullanacak bir durum değil zorunlu bir yaşam şeklidir. O nedenle engelliler gününü kutlamıyor bu gibi günlerde toplumsal farkındalık ve yasalarla koruma altına alınmış İnik Kırın görünür kılınması için bir araya geliyoruz. Engellilik dış dünyadan kaynaklanan engeller nedeni ile bir yeteneğin kaybedilmesi, edinilememesi durumudur. Fonksiyon kaybına uğrayan bir birey gerekli ekipmanlar sağlandığında ( ortez-protez-işitme cihazı v.b. ) ya da uygun koşullar oluşturulduğunda yetenek kaybına uğramaz. Çalışabilir durumdaki birey işyerine herkes için tasarım ve erişilebilirlik standartlarına uymayan mimari engeller nedeni ile erişemiyorsa, bu durum bireyin yapıların - şehrin engellerine takılıp bireye engeller oluşturmasından kaynaklıdır.

“Üst geçitlere işlevsel asansörlerin yapılması gerekmektedir”

Engellenen bireylerin bağımsız hareket edebilmesi için yeterli genişlikte üzerinde ağaç ve ticari işletme işgali olmayan yaya yollarının yapılması, üst geçitlere işlevsel asansörlerin yapılması gerekmektedir.Özel gereksinimli özellikle de otizmli kaynaştırma öğrencilerinin okullarda kabul edilmek istenmemesinin sebebi raporundaki engelli ibaresi değildir. Okullarına kabul etmeyen idareci ve öğretmenler, tipik gelişim gösteren çocuğunun atipik çocuk ile  aynı sınıfta olmasını istemeyen velilerdir, özel gereksinimli çocukların okullarda kabul edilmeme halinde de eğitime erişimde engellenmiştik durumu vardır.

“Engelli nüfusu hızlı artış göstermektedir”

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre otizmin görülme sıklığı 44 de 1 olarak tespit edilmiştir. Engelli nüfusu hızlı artış göstermektedir. Dolay ısı ile alınması gereken tedbirler ve engel gruplarına göre çeşitlenen ihtiyaçlar günden güne artmaktadır. Başta yöneticiler ve ilgili bürokratlar olmak üzere tüm kuramların. STK’ların toplumu oluşturan bireylerin sorumluluğu da artmaktadır. Engeller sevgi ile değil toplumsal hayata katılmalarının önündeki her türlü engelin kaldırılması, kuramların sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi, toplumsal eşitlik ve her bireyin doğuştan gelen hakkı olan İnsan Onuruna Yakışır hizmet alıp yaşam sürmesi ile mümkün olabilir. Engelleri hep beraber aşmak için farklılıklarıyla hayata anlam kalan özel gereksinimi i bireylerin ve ailelerinin hayatındaki fiziki ve beşeri engellerin toplumu oluşturan tüm bileşenler tarafından kaldırılması, yasalarla koruma altına alınmış hakların teslim edilmesi ve uygulamada ki aksaklıkların takibi ve düzenlemeleri yapılmalıdır.”