BARTIN 3. ASLİYE HUKUK

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK

T.C.
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/198 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bartın ili, Merkez ilçesi, Topluca Köyü
ADA NO : 118
PARSEL NO : 94
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.624,99
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/198 Esas
sayısında dava açılmış olup, duruşması 26/11/2021 gününe bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1478807