BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                :2021/145 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili Merkez ilçesi Çukurbük Köyü
ADA NO                :110
PARSEL NO                :90
YÜZÖLÇÜMÜ                1.404,44 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI        :AHMET MERCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/145 Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 05/11/2021 tarihine bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1445840)