BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                :2021/132 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili Merkez ilçesi Kayadibiçavuş Köyü
ADA PARSEL NO            :105 ada , 81 ve 83 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI        :CELAL KAPSIZ
                    CEMAL ÇELİK
                    EMİNE CEMİLE KESKİNBIÇAK
                    ERDAL ÇELİK
                    FATMA ÇALIK
                    İSMAİL KAPSIZ
                    ORHAN ÇELİK
                    ZAFER ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/132 Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 05/11/2021 gününe bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1445767)