BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/127 Esas
KARAR NO : 2021/205
Davacı GÜLCAN SEVDİYAR tarafından küçük Ilgaz SEVDİYAR adına mahkememizde açılan Nüfus
(Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜ ile;
1-Mehmet ve Gülcan kızı, 25/02/2019 Çankırı doğumlu, Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Balcı Köyü, Cilt No:16
, Hane No: 22, BSN:165 'te nüfusa kayıtlı,35389191964TC Kimlik numaralı Ilgaz SEVDİYAR'ın "Ilgaz"
olan adının "İnci Ilgaz" olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE karar
verilmiş olup;
TMK 27.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1425067)