BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2021/120 Esas
KARAR NO :2021/203
Davacı NURULLAH ESERLİ tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi
İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜ ile;
1-Satılmış ve Saniye oğlu, 11/06/1987Zonguldak doğumlu, Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Karapınar
Köyü, Cilt No:28, Hane No: 22, BSN:35'te nüfusa kayıtlı, 39056163698TC Kimlik numaralı Nurullah
ESERLİ'nin "Nurullah" olan adının " Met Ahmet " olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT
VE TESCİLİNE karar verilmiş olup;
TMK 27.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1424016)