BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/160 Esas

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/160 Esas

T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                :2021/160 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy köyü
ADA NO                :115
PARSEL NO                :62
VASFI                    :Tarla
ADA NO                :128
PARSEL NO                :12
VASFI                    :Tarla
ADA NO                :128
PARSEL NO                :27
VASFI                    :İki katlı kargir ev ve ahşap ve tarla
ADA NO                :130
PARSEL NO                :14
VASFI                    :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI        :Cemal Böcekoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI:DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ            :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/160 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                        (Basın 1372562)