BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/162 Esas

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO                :2021/162 Esas

T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO                :2021/162 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy köyü
ADA NO                :125
PARSEL NO                :23
VASFI                    :Tarla
ADA NO                :128
PARSEL NO                :23
VASFI                    :Tarla
ADA NO                :130
PARSEL NO                :51
VASFI                    :Tarla
ADA NO                :138
PARSEL NO                :74
VASFI                    :Tek katlı kargir ev ve odunluk ve bahçesi
ADA NO                :138
PARSEL NO                :76
VASFI:Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI         Cengiz Yaman
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                 : DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ             :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/162 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                         (Basın 1372499)