BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/170 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER         : Bartın İli Merkez İlçesi, Çukurbük Köyü
ADA NO             : 106
PARSEL NO             : 204 ve 70 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI     : Bedirhan Köroğlu, Fatma Köroğlu, Hasan Köroğlu, Mehmet                         Köroğlu, Mehmet Köroğlu, Nermin Köroğlu, Nezahat                             Köroğlu, Sema Köroğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI             : Karayolları Gen Müd
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
    Davacı idarece Bartın -Amasra ayr. Aydınlar Yolu arası yol yapım ve emniyet sahası yapımı nedeniyle kamulaştırılmasına karar verilen yukarıda vasıfları belirtilen taşınmazın üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti, idare adına tapuya tescili ve yol olarak terkini. Kamu Yararı Kararı, kamulaştırma planı Tapu Kaydı, Çaplı Kroki, Bedel Tespit Raporu, Pazarlığa çağrı bildirimi, anlaşmazlık tutanağı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın irtifak bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/167 Esas sayısında dava açılmış olup duruşma tarihi 21/09/2021 günü saat 12:25'e bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1421228)