T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/167 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                 : Bartın İli Merkez İlçesi, Çukurbük Köyü
ADA NO                     : 106
PARSEL NO                     : 24
MALİKİN ADI VE SOYADI             : Ayşe Şirinyer, Döndü Fedaker, Döndü Türk, Engin                         Türk, Nermin Günbey, Pembe Şaldırdak, Şengül                             Küskün, Yadigar Türk Zehra Cindi, Zühre Türk
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                     : Karayolları Gen Müd
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
    Davacı idarece Bartın -Amasra ayr. Aydınlar Yolu arası yol yapım ve emniyet sahası yapımı nedeniyle kamulaştırılmasına karar verilen yukarıda vasıfları belirtilen taşınmazın üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti, idare adına tapuya tescili ve yol olarak terkini. Kamu Yararı Kararı, kamulaştırma planı Tapu Kaydı, Çaplı Kroki, Bedel Tespit Raporu, Pazarlığa çağrı bildirimi, anlaşmazlık tutanağı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın irtifak bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/167 Esas sayısında dava açılmış olup duruşma tarihi 21/09/2021 günü saat 12:20'e bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1421079)