Asansörler sınıfta kaldı

Bartın'da yapılan denetimlerde bir çok işyerinde ve binalarda geçerli 'Hizmet Yeterlilik Belgesi' olmayan firmalar tarafından asansör bakım işleri yapıldığı ve asansörlerin yönetmeliklere uygun bir şekilde etiketlenmediğinin anlaşıldığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, uyarılarda bulundu.

Asansörler sınıfta kaldı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, asansör firmaları hizmet ve yeterlilik belgesi hakkında duyuruda bulundu. Asansörlerin yıllık periyotlarla kontrol edildiğini ifade eden Müdürlük, “Bilindiği üzere asansörler gibi bir çok sanayi ürününün piyasa gözetimi ve denetimi 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Bakanlığımız uhdesinde olup İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Asansörler A tipi muayene kuruluşu tarafından piyasaya ilk arzından öncesinde tescil için ilk arzından sonra ise yıllık periyodlarla 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan periyodik kontrol yönetmeliğine uygun bir şekilde kontrol edilmektedir. Yapılan periyodik kontrol sonucunda asansörlere yönetmelikte geçen Kırmızı (Güvensiz Asansör kullanılamaz) Sarı (Kusurlu Asansör en fazla 120 gün içinde eksiklikleri giderilmelidir.) Mavi (Hafif Kusurlu bir sonraki periyodik kontrole kadar eksiklikleri giderilmelidir ve Yeşil (Kusursuz Asansör kullanılabilir) etiketler takılarak Bakanlığımız web sistemine girmektedir” dedi.

CE işareti konulmak zorunda

Asansörlere CE işaretinin konulmak zorunda olduğunu kaydeden Müdürlük şöyle devam etti:

“Asansörler bina sorumluları tarafından engelli vatandaşlarımızın erişebilirliği için güvenlik bir şekilde sürekli çalışır halde olmalıdır.(Madde 14 / 2.fıkra) Asansör montajcıları 2014/33/AB asansör yönetmeliği çerçevesinde asansörü imal ederek üzerine gerekli işaretlemeleri ve etiketlendirmeleri yaparak ürünün insan sağlığına hayvan sağlığına ve çevre sağlığına karşı güvenli olduğunu gösteren teknik mevzuatına uygun CE işareti koymak zorundadırlar. Yönetmelikten önceki mevcut asansörler ve yeni kurulan asansörlerin tamamı 6 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak ilgili idare tarafından tescil edilmek zorundadır.

Hizmet Yeterlilik Belgesi şart

Asansörlerin bakımları , garanti şartları ,satış sonrası iş ve işlemleri ile yetkili servis ile ilgili şartları yine aynı yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmak zorundadır. Asansör bakımı yapan firmalar ise TS 12255 zorunlu standartta belirtilen gereklilikleri yerine getirerek Hizmet Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Bu belge sadece alındığı İl ve komşu İl için geçerli olup bir başka ilde firmalar asansör bakımı konusunda HYB’si olan bir firma ile servis sözleşmesi yapmadan (noterden en az iki yıllık sözleşme vs.)asansör bakımı yapamazlar.

Denetimlerde asansörler sınıfta kaldı

 İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde bir çok işyerinde ve binalarda geçerli “Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmayan firmalar tarafından asansör bakım işleri yapıldığı ve asansörlerin yönetmeliklere uygun bir şekilde etiketlenmediği anlaşılmıştır. İl Müdürlüğümüz bu firmalara ait denetimleri gerçekleştirmeye devam etmekte olup özelikle ihale aşamasında ve daha sonraki dönemlerde geçerli ve güncel “TS Hizmet Yeterlilik Belgesi” aranması konusunda ve yönetmeliklerinde belirtilen (ağırlık, kişi sayısı ve CE gibi) ilgili etiketlerin asansörler üzerinde bulundurulması konularında dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak şikayetlerini Alo 130 Bakanlığımız şikayet hattına ve Bakanlığımızın Web sayfasına bildirebilirler.”