AMASRA BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERİN ULAŞIMINA BÜYÜK DESTEK

Amasra Belediyesi Meclisi Şubat toplantısında, ilçede ikamet eden, devlet okullarında eğitim gören lise öğrencilerine yönelik yeni bir sosyal destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye, lise öğrencilerine sağlanacak 1000 TL'lik ulaşım desteği ile öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

AMASRA BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERİN ULAŞIMINA BÜYÜK DESTEK

 

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır yaptığı açıklamada, "Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı bu günlerde aldığımız bu karar ilçemizdeki birçok hanenin bütçesini ferahlatacak. Eğitim, toplumun bilinçlenmesi ve kendi kaderini değiştirmesi için en güçlü silah olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik koşulların başta da ulaşım giderlerinin zorluğundan ötürü birçok öğrenci ya okulunu bırakmak zorunda kalıyor ya da açık liselere geçiyor. Örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişi zorlaştıran yönetmelikte bu yıl değişiklik yapılmasına rağmen 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 55 bin 920 öğrenci, 2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim lisesine geçiş yapan öğrenci sayısı 437 bin 169 oldu. Bunun temel nedeni ulaşım ve yemek giderlerinde meydana gelen fahiş artışlardır. Hükümet ve MEB bu kara tabloya çözüm üretme konusunda yetersiz. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Başkan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem Başkan olmak üzere CHP’nin Halkçı Belediyeciliği bu yaraya merhem olmaya çalışıyor. Bizler de Amasra Belediyesi imkanları dahilinde ilçemizdeki lise öğrencilerine destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizin ulaşım konusundaki sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve öğrencilerimizin okullarda kopmasını engellemek istiyoruz" dedi.

Program, Amasra ilçesindeki devlet liselerinde okuyan öğrencileri kapsayacak şekilde planlandı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde; ‘Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.’’ maddesi gereğince alınan Amasra Belediyesi Meclis kararında ‘’Ülkemizin ekonomik koşulları göz önüne alındığında, Bartın ilinde bulunan devlete ait ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitimine devam eden öğrencilerimize Belediyemizce bir nebze olsun destek olabilmek amacıyla, Amasra Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiklerine (ikametgah belgesi) ve ilimiz Bartın’da bulunan devlete ait ortaöğretim (lise) kurumlarında örgün eğitime devam ettiklerine (öğrenci belgesi) dair belgeleri Belediyemize sunmaları koşulu ile Amasra Seyahat Dolmuşları ile veya kendi başkaca imkanları ile Bartın’a gidiş-geliş yapan öğrencilerimize 2024-2025 eğitim-öğretim yılında aylık net olarak 1.000,00-TL tutarında ulaşım desteği sağlanmasına ve ulaşım desteği ödemesinin 2024 yılı Şubat ayından itibaren yapılmasının uygun olduğuna 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan idari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.’’ şeklinde ifade edildi.

Bu destek programının yanı sıra, Amasra Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla çeşitli sosyal projeleri de hayata geçiriyor. Başkan, "Toplumumuzun devamlılığının en önemli dayanağı gençlerimizdir. Onların eğitimine yapılan her destek, geleceğimizin daha aydınlık olmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Ulaşım desteği için başvuruların nasıl yapılabileceği ve detaylı bilgilerin Amasra Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı belirtildi. Öğrenciler, belirtilen başvuru sürecini takip ederek destekten yararlanabilecekler.

Formun Üstü