Akçamescit Hayvan Pazarı inşaatı başladı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımı olarak planlanan Akçamescit Hayvan Pazarının ihalesi İl Özel İdaresince gerçekleştirilerek ihaleyi alan firmayla yer teslimi yapıldı. Hayvan pazarı 500 büyükbaş, 300 küçükbaş kapasiteli olacak.

Akçamescit Hayvan Pazarı inşaatı başladı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında  Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımı olarak planlanan Akçamescit Hayvan Pazarının ihalesi İl Özel İdaresince gerçekleştirilerek ihaleyi alan firmayla yer teslimi yapıldı. Hayvan pazarı 500 büyükbaş, 300 küçükbaş kapasiteli olacak. Projenin 2022 yılı bütçesi kapsamında hayata geçirileceğini ifade eden Özel İdare, projeyle ilgili “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2022 yılı bütçesi kapsamında Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımı olarak yapımı planlanan 500 büyükbaş, 300 küçükbaş kapasiteli Akçamescit Hayvan Pazarı ihale aşaması tamamlanmış olup, 27 Aralık 2022 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. İl Özel İdaresi işbirliği ile yürütülecek yatırım kapsamında yüklenici firmaya 10 Ocak 2023 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, yapı ruhsatı çalışmaları devam etmektedir” bilgisini verdi.

Arıtma tesisleri sıkı denetimde!

Arıtma tesislerinin analizleriyle ilgili de açıklamada bulunan Özel İdare “ İdaremizce işletilen ve çevre izin belgesi mevcut olan Arıt Biyolojik Arıtma Tesisi ile Çakraz Derin Deşarj ve Ön Arıtma Tesislerinin giriş/çıkışlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kriterleri doğrultusunda periyodik analizler yapılmaktadır. Ayrıca; Çakraz derin deniz deşarj tesisinin ön arıtmasından denize deşarj edilen atık suyun deniz suyundaki etkisinin ölçülmesi için deniz suyundan numuneler alınarak değerlerde uygunsuzluk olup olmadığı kontrol edilmektedir” dedi.

Güzelcehisar’a Filtrasyon Sistemi

Güzelcehisar Köyünde de Filtrasyon Sistemine geçildiğini kaydeden Özel İdare “İdaremiz tarafından işletilmekte olan ve kurulu kapasitesi 150 m³/gün olarak tasarlanan biyolojik arıtma tesisine yakın bir noktada deşarj noktası olarak dere nehir vb. yüzeysuyu olmaması, sit alanı içerisinde kalması, sahil bölgesi içerisinde kalan alanlarının sulanması için yeterli su kaynağının bulunmaması, ayrıca atık suların geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına önem verilmesi de göz önünde bulundurularak Biyolojik Arıtma Tesisinin çıkış suyunun depolanarak filtrasyon sisteminden geçirilerek kentsel sulama suyu standartları sağlanarak sulama suyu olarak kullanılmaktadır” ifadelerinde bulundu.