4007 Bilim Şenlikleri başvuruları yarın son

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programının . çağrısı 16 Ocak 2024 tarihinde önemli yeniliklerle yayınlandığını ve başvuruların 7 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.

4007 Bilim Şenlikleri başvuruları yarın son

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programının . çağrısı 16 Ocak 2024 tarihinde önemli yeniliklerle yayınlandığını ve başvuruların 7 Mart’ta sona ereceğini duyurdu. Müdürlük duyuruda şunları söyledi:

“4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile toplumun tüm kesimlerinde bilim ve teknoloji farkındalık oluşturmak, ülkemizin kalkınmasında kritik öneme sahip bilim ve teknolojinin toplum tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesini sağlamak amaçlanmakladır. Bu amaç kapsamında 2015 yılından itibaren büyük meydanlarda eğitim seviyesi ve yaş farkı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerinin katılabildiği bilimsel ve teknolojik etkinliklerin yapıldığı bilim şenlikleri gerçekleştirilmektedir.

Bilim ve teknoloji alanlarında toplumsal farkındalık amacı güdülen bilim şenliklerinin Valiliklerimiz tarafından sahiplenilmesi ve gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Valiliklerimiz başta olmak üzere paydaşlarımızı destekleyebilmek hedefiyle oluşturduğumuz 4007 Bilim Şenliklerinin 9. çağrısı 16 Ocak 2024 tarihinde önemli yeniliklerle yayınlanmıştır.

Bilim şenliği coşkusunun 81 ilimizde yaşanabilmesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin bilim ve teknoloji etkinliklerine katılabilmesi kurumumuz tarafından önemsenmektedir.

Başvuruların 7 Mart 2024 tarihine kadar sürdüğünü hatırlatır, bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”