Bartın'daki işgücü araştırması bitti

Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Solak Bartın İşgücü Piyasasına dair önemli verilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı 'Bartın İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde yayımlanacağını duyurdu.

Bartın'daki işgücü araştırması bitti

Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Solak; Bartın İşgücü Piyasasına dair önemli verilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı “Bartın İşgücü Piyasası Araştırması Raporu” hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde yayımlanacağını duyurdu. Müdür Solak şu açıklamaları yaptı:

 

“İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması; eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlıdır. Bu hedef doğrultusunda Bartın ilinde işgücü piyasası talep boyutunu tespit edebilmek amacı ile Bartın ili genelinde, Haziran – Temmuz 2023 döneminde, 182 işyerinde işverenler/işveren temsilcileri ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda derlenen verilere dayanılarak Bartın İşgücü Araştırması gerçekleşmiştir. Bu araştırma sonucunda, araştırmada elde edilen verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının yer aldığı “Bartın İşgücü Piyasası Analizi Raporu” önümüzdeki günlerde https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/raporlar/ adresimizden yayımlanacaktır. Bu Raporda ilin işgücü arzı ve talebine ilişkin temel veriler derlenmiştir.

Açık işi olan işyeri oranı yüzde 36,7

Saha çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda Bartın genelinde açık işi olan işyeri oranı yüzde 36,7 olarak hesaplanmıştır. Sektörler itibariyle bakıldığında en yüksek Açık İşi Olan İşyeri Oranı yüzde 66,7 ile Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründe olduğu görülmektedir. İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektörü yüzde 55,6; Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler ve yüzde 50 ve İmalat sektörü yüzde 46,8 açık iş oranlarıyla Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörünü izlemektedir. Ancak bu oranlar değerlendirilirken İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında yer alan ilgili sektörlerdeki işyeri ve çalışan sayılarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Bartın İli genelinde açık iş sayısının en fazla olduğu ilk dört meslek ise sırasıyla; Ayakkabı El Montajcısı, Madenci (Genel), Beden İşçisi (Genel) ve Konfeksiyon İşçisi meslekleridir.

En yüksek istihdam imalat sektöründe

Bartın İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında yer alan işyerlerine gelecek dönem istihdam eğilimleri hakkında bilgiler istenmiş; Bu bilgiler ışığında Bartın İlinde 14 Temmuz 2024 itibarıyla net istihdam artışı beklentisi yüzde 6,4 olarak tahmin edilmektedir. 

14 Temmuz 2024 itibarıyla Net İstihdam Değişim Oranının yüzde 7,9’unu İmalat Sektörü, yüzde 7,1’ini Toptan ve Perakende Ticaret sektörü, yüzde 4,8’ini de İnşaat sektörlünde gerçekleşmesi beklenmektedir.  Bu sektörlerdeki değişimin toplam 19,8 olarak gerçekleşeceği beklenmektedir.

Hizmet sektöründe istihdamın azalması bekleniyor

14 Temmuz 2024 itibarıyla en fazla net istihdam artış beklentisinin olduğu ilk beş meslek ise; Kablo Montaj İşçisi, Saya Dikici (Makine İle), Hadde İşçisi, Konfeksiyon İşçisi ve Makineci (Dikiş) meslekleridir. 14 Temmuz 2024 itibarıyla itibariyle en fazla net istihdam azalış beklentisinin olduğu ilk beş meslek ise; Garson (Servis Elemanı), Aşçı, Bulaşıkçı (Stevard), Kesimci (Ayakkabı), Aşçı Yardımcısı meslekleridir.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen ilk beş meslek; Makineci (Dikiş), Saya Dikici (Makine İle), Dokuma Konfeksiyon Makineci, Tuğla İmal İşçisi, Mekanik Bakım Onarımcısıdır. Eleman temininde güçlük çekme nedenleri sorulduğunda yüzde 93,3 ile Gerekli Mesleki Beceriye/Niteliğe Sahip Eleman Bulunamaması ilk sırada yer alırken yüzde 91,6 ile Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman bulunamaması ikinci sırada, yüzde 67 ile Bu Meslekte İşe Yeterli Başvuru Yapılmaması üçüncü sırada yer almıştır.

2023 yılı Bartın İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu doğrultusunda ilimizin İstihdam verileri, Açık İş verileri, Temininde Güçlük Çekilen Meslekler ve Temininde Güçlük Çekilme nedenleri ve Gelecek Dönem İstihdam Eğilimleri hakkındaki veriler ışığında; İlimizdeki İşsizliğin azaltılmasına yönelik; işgücünün gerekli nitelik ve becerilerin kazandırılması için Aktif İstihdam politikaların planlanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.”