.BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

.BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

T.C.BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/375 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :BARTIN BARKAÇBOZ KÖYÜ 113 ADA 1 PARSEL
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ASİYE ÇETİN - 54643645456 -
2- FAHRİ YILMAZ - 12936072280 -
3- HATİCE ESER - 69691137372 -
4- MEMNUNE KAPLAN - 31532414980 -
5- MENŞURE KANLI - 38534181766 -
6- MERYEM YILMAZ - 12492050654 -
7- MUAMMER YILMAZ - 56857607442
8- REMZİ YILMAZ - 12939072126 -
9- SONAY ÜSTÜNKUL - 12549048788 -
10- ZEKAİ YILMAZ - 12942072052 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/375 Esas
sayısında dava açılmış olup, duruşması 26/01/2022 günü saat 09:30'e bırakılmıştır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1467749