2. Asliye Hukuk Mahkemesi

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/367 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                :Bartın ili, Merkez ilçesi, Gerişkatırcı Köyü,
MEVKİİ                        :
PAFTA NO                    :
ADA NO                    :114
PARSEL NO                    :120
VASFI                        :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                    :
MALİKİN ADI VE SOYADI             : İsmail GÜLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI    :
KAMULAŞTIRMANIN VE
 BELGELERİN ÖZETİ    :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle     cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/367 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 10/01/2020 tarih ve saat 09:05'e bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 
04/11/2019                                                                                         B.V:2019/357