2. Asliye Hukuk Mahkemesi

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2019/368 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER        :Bartın ili, Merkez ilçesi, Gerişkatırcı Köyü
MEVKİİ                :Düz Mevkii
PAFTA NO            :
ADA NO            :114
PARSEL NO            :191 parsel ( 129 ifraz)
VASFI                :Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ            :5.870,87 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI     : Mehmet Canbakış, Sıddıka Canbakış, Settar Canbakış,
                Ahmet Canbakış, Sultan Canbakış, Şahizar Canbakış, Döndü                         Canbakış, Hatice Canbakış, Sevim Canbakış, Ahmet Canbakış,                         Gül Canbakış, Harun Canbakış, Erdal Canbakış, Sevki Canbakış,                     Yadigar Canbakış
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI            :Bartın    Merkez    1.Organize Sanayi Bölgesi
                Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği                         yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili                     için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/368 Esas Esas                     sayısında dava açılmıştır. Duruşma tarihi 02/10/2019 günü saat 10:                 30'a bırakılmıştır.
                2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi                         uyarınca ilan olunur. 31/10/2019                         B.V:2019/360