2. Asliye Hukuk Mahkemesi

kamulaştırma ilanı

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/244 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER        :Bartın ili, Merkez ilçesi, Eskihamidiye köyü,
ADA NO            :102
PARSEL NO            :5
MALİKİN ADI VE SOYADI    :Belliye Göker, Rasim Karaağaç, İbrahim Taraklı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN 
İDARENİN ADI            :TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ:
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/260 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 03/09/2020 tarihine atılıdır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/07/2020                                B.V:2020/267