2. Asliye Hukuk Mahkemesi

kamulaştırma ilanı

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/250 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER        :Bartın ili, Merkez ilçesi, Yeğenli köyü.
ADA NO            :133
PARSEL NO            :1
MALİKİN ADI VE SOYADI    :Faruk Fırıncı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN 
İDARENİN ADI            :TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ:
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/260 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 03/09/2020 tarihine atılıdır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/07/2020                                    B.V:2020/266