T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

kamulaştırma ilanı

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/260 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER        :Bartın ili. Merkez ilçesi, Akçamescit köyü,
ADA NO            :133
PARSEL NO            :2
MALİKİN ADI VE SOYADI    :Durcan Yağcı, Nevim Dilmaç, Ahmet Yağcı, Abdullah
Yağcı, Sevim Sargın, Halit Uğur. Zahide Uğur, Mehmet Uğur, Halil Şaldırdak, Rıfat Uğur, Sevim Yağcı, Alaaddin Çalıker. Ahmet Bacak, Ramazan Uğur, Elmas Tüfek, Behice Külük, Nail Çınar, Hüseyin Uğur, Ruhsar Özdelice, Cemal Şaldırdak, Sevim Çınar, Göksel Yağcı, Ümmü Gülsüm Birsöz, Şevket Yağcı, Ramazan Uğur, Fatma Bakiye Göktalay, Nazire Uğur, Ayşe Çolakoğlu, Remzi Uğur, Ferhat Çınar, Mustafa Uğur, Mestan Bacak, İsmet Çınar, Feliye Şaldırdak, İhsan İnal, Müyesser Altıntop, Kadın Uğur.Nemika Tanberk, Arif Uğur, Abdullah Çınar, Erdal Şaldırdak, Hüseyin Uğur, Alim Bacak, Halil İncealemdaroğlu, Hüseyin Şaldırdak, Zekai Çınar, Görkem Yağcı, Hüseyin Çınar, Penpe Balkan. Sefai Çınar, Hüseyin Uğur, Emine Kaş, Coşkun Çınar, Esin Muffakham Jah, Hatice Kurban, Seyfı Çınar, Fikri Çınar, Hasan Şaldırdak, Remzi Uğur, Nail Çınar, Hüseyin Uğur, Ahmet Bacak
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN 
İDARENİN ADI            :TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ:
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/260 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 03/09/2020 tarihine atılıdır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/07/2020                                    BV:2020/265