2. Asliye Hukuk Mahkemesi

kamulaştırma ilanı

2. Asliye Hukuk Mahkemesi

İLAN 
T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2020/142 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER                : Bartın İli, Merkez İlçesi,Bakraçboz köyü,
MEVKİİ                         :
PAFTA NO                :
ADA NO                           :111
PARSEL NO                       :17
VASFI                    :TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                :2418,94
MALİKİN ADI VE SOYADI            :CAFER YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                        :DSİ Genel Müdürlüğü
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.Duruşması ise 02/04/2020 tarihine saat 11:40'a bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/03/2020
                                        BV:2020/117